TLAČOVÁ SPRÁVA

Rozhodnutia o menovej politike

3. augusta 2006

Rada guvernérov ECB na svojom dnešnom zasadnutí prijala tieto rozhodnutia o menovej politike:

  1. minimálna akceptovateľná úroková sadzba pre hlavné refinančné obchody Eurosystému sa s účinnosťou od obchodu splatného 9. augusta 2006 zvýši o 25 bázických bodov na 3,0 %,
  2. úroková sadzba pre jednodňové refinančné obchody sa s účinnosťou od 9. augusta 2006 zvýši o 25 bázických bodov na 4,0 %,
  3. úroková sadzba pre jednodňové sterilizačné obchody sa s účinnosťou od 9. augusta 2006 zvýši o 25 bázických bodov na 2,0 %.

Prezident ECB tieto rozhodnutia zdôvodní na dnešnej tlačovej konferencii o 14:30 (SEČ).

Presné znenie odsúhlasené Radou guvernérov sa nachádza v pôvodnej anglickej verzii.

Webcast
ECB press conference

  • Webcast banner

Kontakt pre médiá