Menu
KOMUNIKAT PRASOWY

Decyzje w sprawie polityki pieniężnej

3 sierpnia 2006 r.

Na dzisiejszym posiedzeniu Rada Prezesów EBC podjęła następujące decyzje w sprawie polityki pieniężnej:

  1. Minimalna oferowana stopa procentowa podstawowych operacji refinansujących Eurosystemu zostanie podwyższona o 25 punktów bazowych do poziomu 3,0%, począwszy od operacji rozliczanej w dniu 9 sierpnia 2006 r.
  2. Stopa kredytu w banku centralnym na koniec dnia zostanie podwyższona o 25 punktów bazowych do poziomu 4,0% z dniem 9 sierpnia 2006 r.
  3. Stopa depozytu w banku centralnym na koniec dnia zostanie podwyższona o 25 punktów bazowych do poziomu 2,0% z dniem 9 sierpnia 2006 r.

Prezes EBC omówi czynniki leżące u podstaw tych decyzji na dzisiejszej konferencji prasowej, która rozpocznie się o godzinie 14.30 (czasu środkowoeuropejskiego).

Dokładny tekst uzgodniony przez Radę Prezesów znajduje się w wersji angielskiej.

Webcast
ECB press conference

  • Webcast banner

Kontakt z mediami