Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter
PRESSMEDDELANDE

Meddelande från Europeiska centralbankens ordförande Jean-Claude Trichet

31 juli 2005

ECB-rådet, ECB:s allmänna råd, ECB:s direktion och alla bland personalen i Europeiska centralbanken har med stor sorg tagit emot beskedet att Europeiska centralbankens förre ordförande, fil.dr. Willem F. Duisenberg, avled idag.

Europeiska centralbankens första ordförande spelade en viktig roll för uppbyggnaden av Europa. Han spelade en avgörande roll i arbetet med att inrätta de monetära institutionerna i Europa, att framgångsrikt införa den nya valutan, samt att bygga upp trovärdigheten och att säkerställa förtroendet för euron, vår gemensamma valuta.

Europeiska centralbanken beklagar sorgen och uttrycker sitt deltagande till hans hustru Gretta Duisenberg och till hans familj.

KONTAKT

Europeiska centralbanken

Generaldirektorat Kommunikation och språktjänster

Texten får återges om källan anges.

Kontakt för media