PRANEŠIMAS SPAUDAI

Europos Centrinio Banko pirmininko Jean-Claude Trichet pranešimas

2005 m. liepos 31 d.

Europos Centrinio Banko valdančioji taryba, bendroji taryba, vykdomoji valdyba ir visi banko tarnautojai liūdi dėl buvusio pirmininko dr. Willem F. Duisenberg mirties šiandien.

Pirmasis Europos Centrinio Banko pirmininkas atliko svarbų vaidmenį kuriant Europą. Jis ryžtingais veiksmais prisidėjo steigiant finansų institucijas Europoje, sėkmingai įvedant naująją valiutą, skatinant euro, mūsų bendros valiutos, patikimumą ir užtikrinant pasitikėjimą juo.

Dėl šios skaudžios netekties Europos Centrinis Bankas išreiškia nuoširdžią užuojautą velionio žmonai Gretta Duisenberg ir šeimai.

Willem F. Duisenberg

    Willem F. Duisenberg (*1935-†2005), President of the European Central Bank from 1998 to 2003.

Kontaktai žiniasklaidai