INFORMĀCIJA PRESEI

Eiropas Centrālās bankas prezidenta Žana Kloda Trišē paziņojums

2005. gada 31. jūlijā

Eiropas Centrālās bankas Padome, Ģenerālpadome, Valde un darbinieki ir dziļās sērās, uzzinot, ka šodien mūžībā aizgājis bijušais ECB prezidents Dr. Vilems F. Duisenbergs.

Eiropas Centrālās bankas pirmais prezidents deva būtisku artavu Eiropas veidošanā. Viņam bija noteicošā loma Eiropas monetāro institūciju izveidē, jaunās valūtas veiksmīgā ieviešanā, uzticības veicināšanā un nodrošināšanā mūsu vienotajai valūtai euro.

Eiropas Centrālā banka skumst par šo smago zaudējumu un izsaka visdziļāko līdzjūtību sievai Grētai Duisenbergai un ģimenei.

Willem F. Duisenberg

    Willem F. Duisenberg (*1935-†2005), President of the European Central Bank from 1998 to 2003.

Kontaktinformācija presei