Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter
PRESSMEDDELANDE

Cheferna för den bulgariska centralbanken och den rumänska centralbanken närvarar vid Allmänna rådets sammanträde

16 juni 2005

Ivan Iskrov (Bulgarian National Bank) och Mugur Isărescu (National Bank of Romania), centralbankschefer för de två anslutande länderna, har idag för första gången deltagit som observatörer vid Allmänna rådets sammanträde.

I syfte att stärka samarbetet med de anslutande ländernas centralbanker inför utvidgningen av Europeiska centralbankssystemet beslöt ECB:s beslutande organ i mars 2005 att bjuda in centralbankschefer och experter att närvara vid Allmänna rådets och ECBS-kommittéernas sammanträden från och med det datum de anslutningsfördraget undertecknades. Detta är i linje med det tillvägagångssätt som användes 2003 för centralbankerna i de 10 anslutande länderna.

Dagens sammanträde i Allmänna rådet var det första sedan anslutningsfördraget undertecknades i Luxemburg den 25 april 2005.

KONTAKT

Europeiska centralbanken

Generaldirektorat Kommunikation och språktjänster

Texten får återges om källan anges.

Kontakt för media