Menu
PRANEŠIMAS SPAUDAI

Bulgarijos centrinio banko ir Rumunijos centrinio banko valdytojai dalyvavo Bendrosios tarybos posėdyje

2005 m. birželio 16 d.

P. Ivan Iskrov (Bulgarijos centrinis bankas) ir p. Mugur Isărescu (Rumunijos centrinis bankas), dviejų stojančiųjų šalių centrinių bankų (SŠCB) valdytojai, šiandien pirmą kartą stebėtojų teisėmis dalyvavo ECB bendrosios tarybos posėdyje.

Laikydamiesi 2003 m. tuometinių dešimties stojančiųjų šalių centriniams bankams taikyto principo, siekdami stiprinti bendradarbiavimą su SŠCB rengiantis Europos centrinių bankų sistemos (ECBS) plėtrai, 2005 m. kovo mėn. ECB sprendimus priimantys organai nutarė pakviesti SŠCB valdytojus ir specialistus nuo Stojimo sutarties pasirašymo dienos dalyvauti atitinkamai Bendrosios tarybos ir ECBS komitetų posėdžiuose.

Šiandieninis Bendrosios tarybos posėdis buvo pirmasis po Stojimo sutarties pasirašymo 2005 m. balandžio 25 d. Liuksemburge.

Speaking engagements

Kontaktai žiniasklaidai