Menu
KOMUNIKAT PRASOWY

Prezesi banków centralnych Bułgarii i Rumunii wzięli udział w posiedzeniu Rady Ogólnej

16 czerwca 2005 r.

W dniu dzisiejszym w posiedzeniu Rady Ogólnej EBC po raz pierwszy uczestniczyli jako obserwatorzy prezesi dwóch banków centralnych krajów przystępujących do UE: Ivan Iskrov (Bułgarski Bank Narodowy) i Mugur Isărescu (Narodowy Bank Rumunii).

W marcu 2005 r., w celu wzmocnienia współpracy z bankami centralnymi krajów przystępujących do UE w ramach przygotowań do rozszerzenia Europejskiego Systemu Banków Centralnych (ESBC), zgodnie z trybem przyjętym dwa lata wcześniej wobec dziesięciu banków centralnych krajów wówczas przystępujących do UE, organy decyzyjne EBC postanowiły zaprosić prezesów oraz ekspertów banków centralnych Bułgarii i Rumunii do udziału – od dnia podpisania Traktatu Akcesyjnego – w posiedzeniach Rady Ogólnej oraz Komitetów ESBC

Dzisiejsze posiedzenie Rady Ogólnej było pierwszym po podpisaniu Traktatu Akcesyjnego w Luksemburgu w dniu 25 kwietnia 2005 r.

Speaking engagements

Kontakt z mediami