PRESSMEDDELANDE

TILLÄMPNING AV FÖRÄNDRINGAR I EUROSYSTEMETSPENNINGPOLITISKA STYRSYSTEM OCH INDIKATIV KALENDER FÖRUPPFYLLANDEPERIODER FÖR 2004

1 augusti 2003

Europeiska centralbanken (ECB) offentliggör idag praktisk information om tillämpningen av ändringar i Eurosystemets penningpolitiska styrsystem och den indikativa kalendern för uppfyllandeperioder för 2004.

Informationen syftar till att hjälpa kreditinstituten att anpassa sig till de ändringar i Eurosystemets penningpolitiska styrsystem som ECB-rådet beslutade om den 23 januari 2003.

  1. Tidsplanen för uppfyllandeperioden ändras så att den alltid börjar på avvecklingsdagen för de huvudsakliga refinansieringstransaktionerna som följer på det sammanträde då ECB-rådet i förväg gör sin månadsvisa bedömning av penningpolitiken. Dessutom kommer som regel implementeringen av ränteförändringar att ligga i linje med början på den nya uppfyllandeperioden.
  2. Löptiden på de huvudsakliga refinansieringstransaktionerna kommer att förkortas från två veckor till en vecka.

När det offentliggjordes att dessa ändringar i det penningpolitiska styrsystemet skall träda i kraft under första kvartalet 2004 och att kalendern för uppfyllandeperioden kommer att publiceras senast tre månader i förväg.

Ytterligare information finns i bilagan till detta pressmeddelande på ECBs webbplats.

Kontakt för media