LEHDISTÖTIEDOTE

EUROJÄRJESTELMÄN RAHAPOLITIIKANOHJAUSJÄRJESTELMÄÄ KOSKEVIEN MUUTOSTEN VOIMAANTULO JAVÄHIMMÄISVARANTOJEN PITOAJANJAKSOJEN OHJEELLINEN AIKATAULU VUODELLE2004

1.8.2003

Euroopan keskuspankki (EKP) julkaisee tänään käytännön tietoa eurojärjestelmän rahapolitiikan ohjausjärjestelmää koskevien muutosten voimaantulosta. Samalla julkaistaan vähimmäisvarantojen pitoajanjaksojen ohjeellinen aikataulu vuodelle 2004.

Näiden tietojen tarkoitus on auttaa luottolaitoksia sopeutumaan EKP:n neuvoston 23.1.2003 päättämiin eurojärjestelmän rahapolitiikan ohjausjärjestelmää koskeviin muutoksiin.

  1. Vähimmäisvarantojen pitoajanjakson ajoitusta muutetaan siten, että pitoajanjakso alkaa aina perusrahoitusoperaation suorituspäivänä sellaisen EKP:n neuvoston kokouksen jälkeen, jossa ennakkotietojen mukaan arvioidaan rahapolitiikan viritystä. Myös maksuvalmiusjärjestelmän korkojen muutosten voimaantulo ajoittuu vastaisuudessa uuden pitoajanjakson alkuun.
  2. Perusrahoitusoperaatioiden maturiteetti lyhennetään kahdesta viikosta yhteen viikkoon.

Päätöksen yhteydessä ilmoitettiin, että rahapolitiikan ohjausjärjestelmää koskevien muutosten on tarkoitus tulla voimaan vuoden 2004 ensimmäisellä neljänneksellä ja että vähimmäisvarantojen pitoajanjaksojen aikataulu julkaistaan vähintään kolme kuukautta aikaisemmin.

Lisätietoja löytyy EKP:n www-sivuilla julkaistusta lehdistötiedotteen liitteestä.

Yhteyshenkilöt