Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter
PRESSMEDDELANDE

Halvårsinformation om förfalskning av euron

16 juli 2003

Första halvåret 2003 togs 230 534 falska eurosedlar om hand. Denna siffra inkluderar sedlar från både euroområdet och länder utanför euroområdet. Detta kan jämföras med 145 153 falska sedlar under föregående sexmånadersperiod. Som väntat har förfalskningarna ökat sedan sedlarna infördes. De senaste månaderna har ökningstakten dock börjat avta, vilket särskilt beror på polisens framgångsrika arbete. Även om antalet förfalskningar är lågt, med tanke på att det finns omkring 8 miljarder äkta sedlar i omlopp, uppmanas allmänheten till fortsatt uppmärksamhet.

Nedan visas förfalskningar per valör under första halvåret 2003

5 € 10 € 20 € 50 € 100 € 200 € 500 € Totalt
Kvantitet 844 2 543 54 285 152 072 14 839 5 516 435 230 534
Procentuellt 0,3 1,1 23,5 66,0 6,5 2,4 0,2 100

Enligt Europeiska kommissionen är antalet falska mynt fortfarande lågt. Europeiska kommissionen har ansvar för myntstatistiken.

Bakgrund

Europeiska centralbankssystemet har antagit en samordnad, decentraliserad metod för att bekämpa förfalskning av eurosedlar och mynt. Europeiska centralbanken (ECB) har upprättat ett Centrum för analys av sedelförfalskningar som ska samordna arbetet hos de nationella analyscentrumen i medlemsstaterna. ECB slöt 2001 ett samarbetsavtal med Europol för bekämpning av förfalskningar och nu förhandlar man om ett liknande avtal med Interpol och centralbankerna i de tio länder som ska ansluta sig till EU.

KONTAKT

Europeiska centralbanken

Generaldirektorat Kommunikation och språktjänster

Texten får återges om källan anges.

Kontakt för media