Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op
PERSBERICHT

Halfjaarlijks overzicht betreffende vervalsing van de euro

16 juli 2003

Gedurende de eerste zes maanden van 2003 zijn 230.534 valse eurobankbiljetten uit omloop genomen. Dit aantal betreft bankbiljetten die zijn aangetroffen in landen binnen zowel als buiten het eurogebied. Ter vergelijking: in het daaraan voorafgaande halfjaar werden 145.153 vervalsingen uit omloop genomen. Zoals verwacht is sinds de bankbiljetten werden ingevoerd het aantal vervalsingen van de euro gestegen. Gedurende de afgelopen maanden is het stijgingstempo echter begonnen af te vlakken, met name ten gevolge van het succesvolle werk van de politie. Hoewel het aantal vervalsingen, gegeven het feit dat er rond 8 miljard echte bankbiljetten in omloop zijn, zeer klein is, wordt het grote publiek opgeroepen waakzaam te blijven.

De uitsplitsing van de vervalsingen naar coupure is voor het eerste halfjaar van 2003 als volgt:

€5 €10 €20 €50 €100 €200 €500 Totaal
Aantal 844 2.543 54.285 152.072 14.839 5.516 435 230.534
Percentage 0,3 1,1 23,5 66,0 6,5 2,4 0,2 100

Volgens de Europese Commissie is het aantal vervalste munten klein gebleven. De Europese Commissie is verantwoordelijk voor de statistische rapportage inzake munten.

Achtergrond

Het Europese Stelsel van Centrale Banken hanteert een gecoördineerde, gedentraliseerde benadering ten aanzien van de bestrijding van vervalsing van eurobankbiljetten en euromunten. De Europese Centrale Bank (ECB) heeft een Analysecentrum voor Nagemaakte Bankbiljetten opgezet dat het werk van de nationale analysecentra in de lidstaten coördineert. In 2001 heeft de ECB een samenwerkingsovereenkomst gesloten met Europol om vervalsing te bestrijden, en zij onderhandelt thans over soortgelijke overeenkomsten met Interpol en de centrale banken van de tien tot de EU toetredende landen.

CONTACT

Europese Centrale Bank

Directoraat-generaal Communicatie

Reproductie is alleen toegestaan met bronvermelding.

Contactpersonen voor de media