SØGEMULIGHEDER
Hjem Medier Explainers Forskning & Offentliggørelser Statistik Pengepolitik €uroen Betalinger & Markeder Kariere & Job
Forslag
Sortér efter
PRESSEMEDDELELSE

Halvårlig orientering om forfalskning af euroen

16. juli 2003

I 1. halvår 2003 blev 230.534 falske eurosedler taget ud af omløb mod 145.153 falske eurosedler i 2. halvår 2002. Tallet omfatter falske eurosedler fundet både i og uden for euroområdet. Som forventet er antallet af falske eurosedler steget, siden eurosedlerne først blev indført. I de seneste måneder er stigningstakten dog begyndt at aftage, hvilket især skyldes en vellykket indsats fra politiet side. Selv om antallet af falske eurosedler er meget lille målt i forhold til de ca. 8 mia. ægte eurosedler, der er i omløb, opfordres offentligheden til fortsat at være på vagt.

I 1. halvår 2003 var fordelingen af de falske eurosedler efter pålydende værdi følgende:

5 € 10 € 20 € 50 € 100 € 200 € 500 € I alt
Antal 844 2.543 54.285 152.072 14.839 5.516 435 230.534
Procentdel 0,3 1,1 23,5 66,0 6,5 2,4 0,2 100

I henhold til Europa-Kommissionen var antallet af falske euromønter fortsat lavt. Europa-Kommissionen er ansvarlig for den statistiske indberetning på møntområdet.

Baggrund

Det Europæiske System af Centralbanker har vedtaget en koordineret, decentraliseret indsats mod forfalskning af eurosedler og -mønter. Den Europæiske Centralbank oprettede Center for Analyse af Falske Sedler til at koordinere arbejdet i de nationale analysecentre i de enkelte medlemslande. I 2001 indgik ECB en samarbejdsaftale med Europol om at bekæmpe falskmøntneri af euroen. ECB forhandler i øjeblikket med Interpol og centralbankerne i de ti tiltrædende lande om indgåelsen af lignende aftaler.

KONTAKT

Den Europæiske Centralbank

Generaldirektoratet Kommunikation

Eftertryk tilladt med kildeangivelse.

Pressekontakt