Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter
PRESSMEDDELANDE

Halvårsinformation om förfalskning av euron

23 januari 2003

Under andra halvåret 2002 togs 145 153 förfalskade eurosedlar ur cirkulation av Eurosystemet*. Som jämförelse kan nämnas att under första halvåret togs 21 965 förfalskningar ur cirkulation. Denna exceptionellt låga siffra berodde på att valutan var ny, att de olika informationskampanjerna om eurosedlar och mynt pågick under 2001 och de första månaderna 2002 samt på att allmänheten noga granskade den nya valutan. Trots att det totala antalet euroförfalskningar ökade under det andra halvåret är det, sett över hela året, mindre än en fjärdedel av det totala antalet förfalskningar som rapporterades av de nationella centralbankerna 2001. ECB har även fått information om 414 förfalskade eurosedlar från länder utanför euroområdet. Den sammanlagda omfattningen av förfalskade eurosedlar är dock mycket liten med tanke på att ungefär 8,2 miljarder äkta eurosedlar var i omlopp i slutet av 2002.

Förfalskningar i omlopp upptäcks snabbt på grund av att kvaliteten i allmänhet är dålig och tack vare att allmänheten är uppmärksam. Det betyder endast 20 förfalskningar på en miljon äkta sedlar i omlopp.

Nedan visas förfalskningar per valör under andra halvåret

5 € 10 € 20 € 50 € 100 € 200 € 500 € Totalt
Kvantitet 730 1 898 11 522 121 826 8 046 1 007 124 145 153
Procentuellt 0,5 1,3 7,9 83,9 5,6 0,7 0,1 100

Även antalet falska mynt är mycket litet. Statistik på myntaktivitet är Europeiska kommissionens uppgift.

ECB uppmanar allmänheten till fortsatt uppmärksamhet så att förfalskningar kan upptäckas. För att kontrollera om en eurosedel är äkta har metoden "titta-känn-luta", som beskrivs i Eurosystemets informationsmaterial, visat sig vara effektiv för att upptäcka förfalskningar. ECB vill påpeka att det är i allas intresse att fortsätta att skydda euron mot förfalskningar genom att alltid komma ihåg att "titta, känna och luta".

* Eurosystemet består av Europeiska centralbanken (ECB) och de tolv nationella centralbanker som ingår i euroområdet.

KONTAKT

Europeiska centralbanken

Generaldirektorat Kommunikation och språktjänster

Texten får återges om källan anges.

Kontakt för media