Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset
LEHDISTÖTIEDOTE:

Puolivuosittainen tiedote euroväärennöksistä

23.1.2003

Vuoden 2002 jälkipuoliskon aikana eurojärjestelmä poisti liikkeestä kaikkiaan 145 153 väärennettyä euroseteliä.* Saman vuoden alkupuoliskon aikana liikkeestä poistettiin 21 965 väärennettyä seteliä. Jälkimmäisen määrän vähäisyys selittyy sillä, että yhteinen raha oli uusi, euroseteleistä ja -kolikoista oli tiedotettu tehokkaasti vuoden 2001 aikana ja vuoden 2002 ensimmäisinä kuukausina ja kuluttajat olivat tavallista tarkkaavaisempia. Vaikka ilmitulleiden väärennösten määrä kasvoikin vuoden loppupuoliskolla, vuoden 2002 aikana liikkeestä poistettujen euroväärennösten määrä oli yhteenlaskettuna alle neljäsosa euroalueen kansallisten keskuspankkien vuonna 2001 kirjaamasta väärennettyjen kansallisten seteleiden määrästä. Euroalueen ulkopuoliset maat ovat lisäksi ilmoittaneet EKP:lle 414:sta väärennetystä euroseteleistä. Euroja väärennetään kuitenkin hyvin vähän, etenkin kun otetaan huomioon, että vuoden 2002 lopussa aitoja euroseteleitä oli liikkeessä noin 8,2 miljardia.

Liikkeessä olevat väärennökset havaitaan varsin nopeasti, koska ne ovat tavallisesti heikkotasoisia ja koska kuluttajat ovat tarkkaavaisia. Jokaista miljoonaa aitoa liikkeessä olevaa seteliä kohden on tullut ilmi ainoastaan noin 20 väärennettyä seteliä.

Alla olevassa taulukossa on esitetty väärennösten jakautuminen eri seteliarvojen kesken vuoden jälkipuoliskolla.

5 € 10 € 20 € 50 € 100 € 200 € 500 € Yhteensä
Määrä 730 1 898 11 522 121 826 8 046 1 007 124 145 153
Prosentti-osuus 0,5 1,3 7,9 83,9 5,6 0,7 0,1 100

Myös väärennettyjä kolikoita on tullut ilmi erittäin vähän. Kolikoihin liittyvän tilastoinnin hoitaa Euroopan komissio.

EKP kehottaa kuluttajia olemaan edelleen valppaina, jotta väärennökset havaittaisiin jatkossakin mahdollisimman nopeasti. Eurojärjestelmän tiedotuskampanjan suositus setelin aitouden varmistamiseksi, "tunnustele painatusta, katso seteliä valoa vasten ja kallistele sitä", on osoittautunut tehokkaaksi väärennösten havaitsemismenetelmäksi. EKP korostaakin että on kaikkien edun mukaista suojautua euroväärennöksiltä ja muistaa aina tunnustella setelin painatusta, katsoa seteliä valoa vasten ja kallistella sitä.

* Eurojärjestelmän muodostavat Euroopan keskuspankki (EKP) ja euroalueen 12 kansallista keskuspankkia.

YHTEYSTIEDOT

Euroopan keskuspankki

Viestinnän pääosasto

Kopiointi on sallittu, kunhan lähde mainitaan.

Yhteystiedot medialle