Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op
PERSBERICHT

Halfjaarlijks overzicht betreffende vervalsing van de euro

23 januari 2003

Gedurende de tweede helft van 2002 is een totaal van 145.153 valse eurobankbiljetten door het Eurosysteem uit omloop genomen.* Ter vergelijking: gedurende de eerste helft van het jaar werden 21.965 valse eurobankbiljetten uit omloop genomen – een uitzonderlijk klein aantal ten gevolge van de nieuwheid van de munteenheid, de verschillende voorlichtingscampagnes betreffende de eurobankbiljetten en euromunten die in 2001 en de eerste maanden van 2002 werden gevoerd en de hoge mate van publieke oplettendheid betreffende de munteenheid. Hoewel het totale aantal valse eurobankbiljetten dat gedurende de tweede helft van het jaar is geregistreerd is gegroeid, is het voor het jaar als geheel minder dan een kwart van het totale aantal vervalsingen van de vroegere nationale munteenheden dat in 2001 werd geregistreerd door de nationale centrale banken. Daarnaast is de ECB door landen die niet deel uitmaken van het eurogebied geattendeerd op het bestaan van 414 vervalste eurobankbiljetten. De mate van vervalsing van de euro is echter zeer gering, bedenkend dat eind 2002 ongeveer 8,2 miljard echte eurobankbiljetten in omloop waren.

Dankzij de over het algemeen slechte kwaliteit en tevens dankzij de grote publieke belangstelling worden in omloop gebrachte vervalsingen snel ontdekt. Er zijn slechts rond 20 vervalsingen op elke 1 miljoen echte bankbiljetten in omloop geweest.

De uitsplitsing van vervalste biljetten naar coupure ziet er voor de tweede helft van het jaar als volgt uit:

€5 €10 €20 €50 €100 €200 €500 Totaal
Aantal 730 1.898 11.522 121.826 8.046 1.007 124 145.153
Percentage 0,5 1,3 7,9 83,9 5,6 0,7 0,1 100

Het aantal vervalste euromunten is eveneens zeer laag. De statistische rapportage betreffende de munten is een verantwoordelijkheid van de Europese Commissie.

De ECB blijft er bij het publiek op aandringen waakzaam te blijven om vervalsingen te ontdekken. In dit opzicht is de in het door het Eurosysteem gepubliceerde voorlichtingsmateriaal beschreven "kijk – voel – kantel"-methode om de echtheid van eurobankbiljetten te controleren, een effectief middel gebleken om vervalsingen te ontdekken. De ECB zou willen benadrukken dat het in het belang is van elke burger om door middel van kijken, voelen en kantelen de euro te blijven beschermen tegen vervalsing.

* De term "Eurosysteem" heeft betrekking op de Europese Centrale Bank en de 12 nationale centrale banken van de landen van het eurogebied.

CONTACT

Europese Centrale Bank

Directoraat-generaal Communicatie

Reproductie is alleen toegestaan met bronvermelding.

Contactpersonen voor de media