Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter
PRESSMEDDELANDE

Europeiska centralbanken utlyser en internationell arkitekttävling

26 november 2002

Europeiska centralbanken (ECB) har utlyst en internationell stadsplanerings- och arkitekttävling för sitt nya säte. Syftet med tävlingen är att finna det bästa konceptet för ECB:s framtida lokaler och att välja en arkitekt som ska utforma detaljplanen för den nya fastigheten och, om möjligt, genomföra projektet.

De nya lokalerna ska byggas på den tomt där Großmarkthalle (grosshandlarmarknaden) ligger – ett område på 120 000m2 intill floden i östra delen av Frankfurt am Main. I mars 2002 köpte ECB tomten av Frankfurt stad. Tomten ska exploateras för att rymma 2 500 arbetsplatser bestående av kontorslokaler och andra utrymmen med en bruksarea på omkring 100 000 m2 samt plats för parkering och tekniska anläggningar.

Tävlingen är öppen för arkitekter från hela världen och sista datum för inlämnande av ansökningar är den 20 januari 2003. En öppen intresseinfordran har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning och på ECB:s webbplats. Intresserade arkitekter ska lämna in sina ansökningar enligt de villkor som finns i intresseinfordran. Tävlingen kommer att organiseras som en selektiv projekttävling i två steg efter det att kvalificerade sökande valts ut. Åttio av de intresserade sökande kommer att inbjudas att delta i det första steget, som består i att utveckla ett första projektförslag. I projektförslagen måste hänsyn tas till att byggnaden Großmarkthalle är kulturminnesmärkt.

Juryn som består av internationellt erkända arkitekter och representanter för staden Frankfurt samt representanter för Europeiska centralbankssystemet kommer därefter att upprätta en lista med tolv sökande som inbjuds att delta i andra steget.

Juryn består av

För ECBS

Lucas Papademos, ECB:s vice ordförande (ordförande) Liam Barron, generaldirektör för Central Bank of Ireland Sirkka Hämaläinen, ledamot av ECB:s direktion Yves Mersch, chef för Banque centrale du Luxembourg Hanspeter K. Scheller, generaldirektör för Administration vid ECB Ernst Welteke, chef för Deutsche Bundesbank.

För staden Frankfurt

Edwin Schwarz, chef för stadsbyggnadskontoret i Frankfurt.

Externa arkitekter

Françoise-Hélène Jourda, Paris, Frankrike (vice ordförande) Oriol Bohigas, Barcelona, Spanien Kees Christiaanse, Rotterdam, Nederländerna Massimiliano Fuksas, Rom, Italien Michael Wilford, London, Storbritannien.

Följande personer har utsetts till jurymedlemmarnas suppleanter

För ECBS

Hans Georg Fabritius, ledamot av Deutsche Bundesbanks direktion Klaus Gressenbauer, direktör för Planering och kontroll på ECB Brian Halpin, vice generaldirektör på Central Bank of Ireland Thomas Rinderspacher, chef för Avdelningen för fastighetsförvaltning på ECB Fernand Yasse, chef för Organisation and Risk Management på Banque centrale du Luxembourg.

För staden Frankfurt

Dirk Zimmermann, chef för avdelningen för stadsplanering.

Externa arkitekter

Craig Dykers, Oslo, Norge Martha Schwartz, Boston, USA.

De tolv kandidater som inbjuds att delta i andra steget i tävlingen skall utforma detaljerade arkitekturprojekt för samtliga byggnader. Vid slutet av andra steget väljer juryn ut tre vinnande förslag. Totalt har 700 000 euro avsatts för att täcka arvodena för de tolv deltagarna i andra steget och prispengar för de tre vinnande förslagen. Juryn väntas fatta sitt beslut under första kvartalet 2004 och då kommer även priserna att delas ut.

Detaljerad information om tävlingen finns i Europeiska gemenskapernas officiella tidning och på ECB:s webbplats www.ecb.europa.eu/premises/.

KONTAKT

Europeiska centralbanken

Generaldirektorat Kommunikation och språktjänster

Texten får återges om källan anges.

Kontakt för media