Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op
PERSBERICHT

Europese Centrale Bank schrijft internationale architectuurwedstrijd uit

26 november 2002

De Europese Centrale Bank (ECB) heeft voor haar nieuw te bouwen hoofdkwartier een internationale ontwerpwedstrijd uitgeschreven waarin het bouwkundig ontwerp en de stadsontwikkeling centraal staan. Het doel van deze wedstrijd is het beste ontwerp voor de toekomstige huisvesting van de ECB te vinden en een architect te selecteren die de gedetailleerde plannen voor de nieuwe gebouwen kan realiseren en, indien mogelijk, het project ten uitvoer kan leggen.

Het nieuwe hoofdkwartier zal worden gebouwd op de locatie van de Großmarkthalle (groothandelsmarkt), een gebied van 120.000 m2 aan de rivier in het oostelijk deel van Frankfurt am Main, dat de ECB in maart 2002 van de stad Frankfurt heeft gekocht. Het gebied zal worden ontwikkeld om plaats te bieden aan 2.500 werkplekken, waarbij kantoorruimtes en speciale ruimtes een totaal gebruiksoppervlak zullen beslaan van ongeveer 100.000 m2, plus de benodigde parkeerruimtes en technische faciliteiten.

De wedstrijd staat open voor architecten uit de gehele wereld en de uiterste aanmeldingsdatum is 20 januari 2003. Een publieke oproep tot aanmelding is gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen en op de website van de ECB. Geïnteresseerde architecten dienen hun aanmelding in te sturen conform de vereisten zoals die in de oproep tot aanmelding zijn uiteengezet. De wedstrijd zal na een voorselectie van gekwalificeerde kandidaten worden gehouden in de vorm van een beperkte projectwedstrijd in twee fasen. In totaal zullen tachtig architecten worden geselecteerd voor deelname aan de eerste fase, die zal bestaan uit het ontwikkelen van de eerste, schetsmatige ontwerpconcepten. Bij deze ontwerpen moet overigens rekening worden gehouden met het feit dat de Großmarkthalle op de monumentenlijst staat.

Een jury bestaande uit internationaal erkende architecten en vertegenwoordigers van de stad Frankfurt en het Europees Stelsel van Centrale Banken (ESCB) zal vervolgens twaalf kandidaten selecteren die tot de tweede fase worden toegelaten.

De jury bestaat uit de volgende personen:

Namens het ESCB

Lucas Papademos, Vice-President van de ECB (Voorzitter); Liam Barron, Directeur-Generaal van de Central Bank of Ireland; Sirkka Hämäläinen, Lid van de Directie van de ECB; Yves Mersch, Gouverneur van de Banque centrale du Luxembourg; Hanspeter K. Scheller, Directeur-Generaal Algemeen Beheer van de ECB; Ernst Welteke, President van de Deutsche Bundesbank.

Namens de stad Frankfurt

Edwin Schwarz, Stadsraadslid verantwoordelijk voor Stadsontwikkeling.

Externe architecten

Françoise-Hélène Jourda, Parijs/Frankrijk (Vice-Voorzitter); Oriol Bohigas, Barcelona/Spanje; Kees Christiaanse, Rotterdam/Nederland; Massimiliano Fuksas, Rome/Italië; Michael Wilford, Londen/Verenigd Koninkrijk.

De volgende personen zijn aangesteld als plaatsvervanger voor bovengenoemde juryleden:

Namens het ESCB

Hans Georg Fabritius, Lid van de Directie van de Deutsche Bundesbank; Klaus Gressenbauer, Directeur Planning en Controlling van de ECB; Brian Halpin, Vice-Directeur-Generaal van de Central Bank of Ireland; Thomas Rinderspacher, Hoofd Afdeling Huisvesting van de ECB; Fernand Yasse, Hoofd Organisatie en Risicomanagement van de Banque centrale du Luxembourg.

Namens de stad Frankfurt

Dirk Zimmermann, Hoofd Afdeling Stadsontwikkeling.

Externe architecten

Craig Dykers, Oslo/Noorwegen; Martha Schwartz, Boston/Verenigde Staten.

De twaalf kandidaten die tot de tweede fase worden toegelaten zal worden gevraagd gedetailleerde bouwkundige ontwerpen voor alle gebouwen te presenteren. Aan het einde van de tweede fase selecteert de jury de drie winnende ontwerpen. Er is in totaal EUR 700.000 toegewezen ter honorering van alle twaalf kandidaten die deelnemen aan de tweede fase en voor het prijzengeld voor de drie winnende ontwerpen. Naar verwachting zal de jury in het eerste kwartaal van 2004 haar keuze bepalen en de prijzen toekennen.

Gedetailleerde informatie over de wedstrijd is te vinden in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen en op de website van de ECB, www.ecb.europa.eu/premises/.

CONTACT

Europese Centrale Bank

Directoraat-generaal Communicatie

Reproductie is alleen toegestaan met bronvermelding.

Contactpersonen voor de media