SØGEMULIGHEDER
Hjem Medier Explainers Forskning & Offentliggørelser Statistik Pengepolitik €uroen Betalinger & Markeder Kariere & Job
Forslag
Sortér efter
PRESSEMEDDELELSE

Den Europæiske Centralbank udskriver international arkitektkonkurrence

26. november 2002

Den Europæiske Centralbank udskriver international arkitektkonkurrence

Den Europæiske Centralbank (ECB) udskriver hermed en international byplanlægnings- og arkitektkonkurrence om forslag til udformning af ECBs nye hovedkvarter. Konkurrencens formål er at fremskaffe de bedste forslag til ECBs fremtidige hovedkvarter og at vælge en arkitekt til at tegne det nye hovedkvarter og om muligt gennemføre projektet.

Det nye hovedkvarter skal bygges på den grund, hvor Großmarkthalle (engrosmarked for frugt og grønt) ligger. Grunden, som ECB købte i marts 2002 af bystyret i Frankfurt am Main, er på 120.000 m2 og ligger ned til Main-floden i den østlige del af Frankfurt. Hovedkvarteret bliver arbejdsplads for 2.500 mennesker. Kontorlokaler og fællesarealer ventes at udgøre omkring 100.000 m2, hvortil kommer de nødvendige parkeringsarealer og tekniske faciliteter.

Konkurrencen er åben for arkitekter fra hele verden. Sidste frist for indsendelse af interessetilkendegivelse er den 20. januar 2003. En bekendtgørelse om indkaldelse af interessetilkendegivelser er blevet offentliggjort i De Europæiske Fællesskabers Tidende og på ECBs websted. Interesserede arkitekter skal tilkendegive deres interesse i henhold til bestemmelserne i bekendtgørelsen. Konkurrencen bliver afholdt som en indbudt projektkonkurrence i to etaper med forudgående prækvalifikation. Blandt de interesserede arkitekter indbydes 80 arkitekter til at deltage i første etape, som omfatter udarbejdelse af idéforslag. I deres forslag skal arkitekterne tage hensyn til, at Großmarkthalle er en fredet bygning.

En dommerkomité bestående af internationalt anerkendte arkitekter og repræsentanter for bystyret i Frankfurt og Det Europæiske System af Centralbanker (ESCB) vil derefter indbyde 12 kandidater til at deltage i anden etape.

Dommerkomitéen har følgende sammensætning:

For ESCB:

Næstformand Lucas Papademos, ECB (formand) Generaldirektør Liam Barron, Central Bank of Ireland Styrelsesrådsmedlem Sirkka Hämäläinen, ECB Centralbankchef Yves Mersch, Banque centrale du Luxembourg Generaldirektør Hanspeter K. Scheller, Direktoratet for Administration, ECB Centralbankchef Ernst Welteke, Deutsche Bundesbank.

For bystyret i Frankfurt:

Byplanlægningsborgmester Edwin Schwartz.

Uafhængige arkitekter:

Françoise-Hélène Jourda, Paris, Frankrig (næstformand) Oriol Bohigas, Barcelona, Spanien Kees Christiaanse, Rotterdam, Nederlandene Massimiliano Fuksas, Rom, Italien Michael Wilford, London, Det Forenede Kongerige.

Følgende er udpeget som suppleant for medlemmerne af dommerkomitéen:

For ESCB:

Direktionsmedlem Hans Georg Fabritius, Deutsche Bundesbank Direktør Klaus Gressenbauer, Direktoratet for Planlægning og Kontrol, ECB Vicecentralbankchef Brian Halpin, Central Bank of Ireland Afdelingsleder Thomas Rinderspacher, Afdelingen for Bygningsforvaltning, ECB Afdelingsleder Fernand Yasse, Afdelingen for organisation og risikostyring, Banque centrale du Luxembourg.

For bystyret i Frankfurt:

Direktør Dirk Zimmermann, Byplanlægningsafdelingen.

Uafhængige arkitekter:

Craig Dykers, Oslo, Norge Martha Schwartz, Boston, USA.

De 12 konkurrencedeltagere, som indbydes til anden etape, vil blive bedt om at fremlægge nøje udarbejdede forslag til den samlede bebyggelse. Anden etape afsluttes med, at dommerkomitéen udvælger tre forslag til præmiering. Der er afsat 700.000 euro i alt til vederlag til de 12 konkurrencedeltagere i anden etape og til præmiering af de tre præmierede forslag. Det forventes, at dommerkomitéen træffer sin afgørelse og uddeler præmiepengene i første kvartal 2004.

Nærmere oplysninger om konkurrencen findes i De Europæiske Fællesskabers Tidende og på ECBs websted: www.ecb.europa.eu/premises/.

KONTAKT

Den Europæiske Centralbank

Generaldirektoratet Kommunikation

Eftertryk tilladt med kildeangivelse.

Pressekontakt