Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter
PRESSMEDDELANDE

OFFENTLIGGÖRANDE AV EUROPEISKA REVISIONSRÄTTENS RAPPORT OM EFFEKTIVITETEN I ECB:s FÖRVALTNING FÖR BUDGETÅRET 2001 SAMT ECB:s SVAR

30 oktober 2002

Europeiska centralbanken (ECB) offentliggjorde idag på sin webbplats Europeiska revisionsrättens rapport om effektiviteten i ECB:s förvaltning för budgetåret 2001 samt ECB:s svar på denna. Revisionsrättens rapport har upprättats i enlighet med artikel 27.2 i stadgan för Europeiska centralbankssystemet och Europeiska centralbanken.

Rapporten offentliggörs också, tillsammans med ECB:s svar, i Europeiska gemenskapernas officiella tidning och på ECB:s webbplats http://www.ecb.europa.eu under rubriken "About the ECB", "Corporate governance information".

KONTAKT

Europeiska centralbanken

Generaldirektorat Kommunikation och språktjänster

Texten får återges om källan anges.

Kontakt för media