PERSBERICHT

Publicatie van het verslag van de Europese Rekenkamer over de doelmatigheid van de ECB betreffende het begrotingsjaar 2001 en het antwoord daarop van de ECB

30 oktober 2002

De Europese Centrale Bank (ECB) heeft vandaag op haar website het verslag gepubliceerd dat door de Europese Rekenkamer is opgesteld over de operationele doelmatigheid van de ECB betreffende het begrotingsjaar 2001, tezamen met de reactie daarop van de ECB. Het verslag van de Rekenkamer is opgesteld overeenkomstig artikel 27.2 van de Statuten van het Europees Stelsel van Centrale Banken en van de Europese Centrale Bank.

Het verslag, alsmede de reactie daarop van de ECB, is opgenomen in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen en beschikbaar op de website van de ECB (http://www.ecb.europa.eu) in "About the ECB" onder "Corporate governance information".

Speaking engagements

Contactpersonen voor de media