ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2001 ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤ

30 Οκτωβρίου 2002

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) δημοσίευσε σήμερα στην ιστοσελίδα της την έκθεση του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με την αποτελεσματικότητα της διαχείρισης της ΕΚΤ για το οικονομικό έτος 2001, καθώς και την απάντηση της ΕΚΤ. Η έκθεση του Συνεδρίου εκπονήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 27.2 του καταστατικού του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

Η έκθεση, η οποία δημοσιεύεται μαζί με την απάντηση της ΕΚΤ στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, διατίθεται στην ιστοσελίδα της ΕΚΤ (http://www.ecb.europa.eu), στην ενότητα "About the ECB", τμήμα "Corporate governance information".

Speaking engagements

Εκπρόσωποι Τύπου