PRESSEMEDDELELSE

OFFENTLIGGØRELSE AF REVISIONSRETTENS BERETNING OM EFFEKTIVITETEN AF ECBS FORVALTNING I REGNSKABSÅRET 2001, MED ECBS SVAR

30. oktober 2002

Den Europæiske Centralbank (ECB) har i dag på sit websted offentliggjort Revisionsrettens beretning om effektiviteten af ECBs forvaltning i regnskabsåret 2001, med ECBs svar. Revisionsrettens beretning er blevet udarbejdet i overensstemmelse med artikel 27.2 i statutten for Det Europæiske System af Centralbanker og Den Europæiske Centralbank.

Beretningen og ECBs svar kan læses i De Europæiske Fællesskabers Tidende og på ECBs websted (http://www.ecb.europa.eu) ved at klikke på "Corporate governance information" under "About the ECB".

Speaking engagements

Medie- og pressehenvendelser