Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter
PRESSMEDDELANDE

BEDRÄGERIBEKÄMPNINGSKOMMITTÉNS ÅRSRAPPORT OCH EUROPEISKA CENTRALBANKENS SVAR PÅ RAPPORTEN

3 maj 2002

Europeiska centralbanken (ECB) har idag offentliggjort den årsrapport som utarbetats av Bedrägeribekämpningskommittén avseende perioden från januari 2001 till februari 2002 samt ECB:s svar på rapporten. Bedrägeribekämpningskommitténs rapport skrevs med beaktande av artikel 1 i Europeiska centralbankens beslut av den 7 oktober 1999 om bedrägeribekämpning (ECB/1999/5).

Rapporten kan läsas på ECB:s webbplats. Skriv till ECB:s press- och informationsavdelning om ni önskar erhålla ett tryckt exemplar av rapporten, se adress nedan.

KONTAKT

Europeiska centralbanken

Generaldirektorat Kommunikation och språktjänster

Texten får återges om källan anges.

Kontakt för media