PERSBERICHT

JAARVERSLAG VAN HET COMITÉ VOOR FRAUDEBESTRIJDING EN DE REACTIE VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK OP HET VERSLAG

3 mei 2002

De Europese Centrale Bank (ECB) is vandaag overgegaan tot publicatie van het Jaarverslag van het Comité voor Fraudebestrijding over de periode januari 2001-februari 2002, en van de reactie van de ECB op dit verslag. Het Jaarverslag van het Comité voor Fraudebestrijding is opgesteld overeenkomstig Artikel 1 van het Besluit van de Europese Centrale Bank van 7 oktober 1999 betreffende de preventie van fraude (ECB/1999/5).

Het Jaarverslag is beschikbaar op de website van de ECB. Ook kan een exemplaar worden verkregen door een verzoek daartoe te sturen aan de Afdeling Pers en Informatie van de ECB op het onderstaande adres.

Contactpersonen voor de media