Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter
PRESSMEDDELANDE

ECB-YTTRANDE ÖVER UTNÄMNINGEN AV ECB:S VICE ORDFÖRANDE

18 april 2002

Vid dagens sammanträde antog ECB-rådet ett yttrande över en rekommendation från Europeiska rådet beträffande utnämningen av vice ordförande i ECB.

ECB-rådet hade inga invändningar mot den föreslagna kandidaten, Lucas D. Papademos, vars auktoritet och yrkeserfarenhet inom den finansiella sektorn är allmänt erkända enligt vad som föreskrivs i artikel 112.2 b i Fördraget om upprättande av Europeiska gemenskapen.

Enligt detta yttrande från ECB och enligt ett yttrande från Europeiska parlamentet skall ECB:s nya vice ordförande tillsättas genom överenskommelse på stats- eller regeringschefsnivå mellan regeringarna i de medlemsstater som antagit den gemensamma valutan.

ECB:s yttrande, som offentliggörs i Europeiska gemenskapernas officiella tidning, finns på ECB:s webbplats på alla gemenskapens officiella språk.

KONTAKT

Europeiska centralbanken

Generaldirektorat Kommunikation och språktjänster

Texten får återges om källan anges.

Kontakt för media