Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset
LEHDISTÖTIEDOTE:

EKP:N LAUSUNTO EKP:N VARAPUHEENJOHTAJAN NIMITTÄMISESTÄ

18.4.2002

Tämänpäiväisessä kokouksessaan EKP:n neuvosto antoi lausunnon Euroopan unionin neuvoston suosituksesta, joka koski EKP:n varapuheenjohtajan nimittämistä. EKP:n neuvosto ei vastusta ehdotetun henkilön, Lucas D. Papademoksen, valintaa. Lucas D. Papademoksella on Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 112 artiklan 2 kohdan b alakohdassa edellytetty arvostettu asema ja ammattikokemus rahatalouden tai pankkitoiminnan alalta.

Kun EKP ja Euroopan parlamentti ovat antaneet lausuntonsa, EKP:n uusi varapuheenjohtaja nimitetään yhteisen rahan käyttöön ottaneiden jäsenvaltioiden valtion- tai hallitusten päämiesten yhteisellä päätöksellä.

Tämä EKP:n lausunto julkaistaan pian Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä, ja se on luettavissa EKP:n www-sivuilla kaikilla yhteisön virallisilla kielillä.

YHTEYSTIEDOT

Euroopan keskuspankki

Viestinnän pääosasto

Kopiointi on sallittu, kunhan lähde mainitaan.

Yhteystiedot medialle