SØGEMULIGHEDER
Hjem Medier Explainers Forskning & Offentliggørelser Statistik Pengepolitik €uroen Betalinger & Markeder Kariere & Job
Forslag
Sortér efter
PRESSEMEDDELELSE

UDTALELSE FRA ECB OM UDNÆVNELSE AF NÆSTFORMANDEN FOR ECB

18. april 2002

Styrelsesrådet for ECB har på sit møde i dag vedtaget en udtalelse om en indstilling fra Rådet for Den Europæiske Union om udnævnelse af næstformanden for ECB.

Styrelsesrådet havde ingen indvendinger mod den foreslåede kandidat, Lucas D. Papademos, der som krævet i artikel 112, stk. 2, litra b, i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab er en person, som er værdig i almindeligt omdømme, og som har professionel erfaring i monetære forhold eller i bankvæsen.

Efter afgivelsen af ECBs udtalelse samt en udtalelse fra Europa-Parlamentet udnævnes den nye næstformand for ECB efter fælles overenskomst mellem stats- eller regeringscheferne i de medlemsstater, som har indført euroen.

ECBs udtalelse, som om kort tid offentliggøres i De Europæiske Fællesskabers Tidende, er tilgængelig på alle officielle fællesskabssprog på ECBs websted.

KONTAKT

Den Europæiske Centralbank

Generaldirektoratet Kommunikation

Eftertryk tilladt med kildeangivelse.

Pressekontakt