Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter
PRESSMEDDELANDE

Penningpolitiska beslut

20 januari 2000

ECB-rådet beslutade vid sitt sammanträde idag att räntorna på de huvudsakliga refinansieringstransaktionerna, utlåningsfaciliteten och inlåningsfaciliteten skall vara oförändrade på 3,0%, 4,0% och 2,0%.

Vidare beslutades att Eurosystemet för de långfristiga refinansieringstransaktionerna som skall genomföras under första halvåret år 2000 kommer att tilldela ett belopp på 20 miljarder EUR per transaktion, vilket tar hänsyn till de beräknade likviditetsbehoven för banksystemet i euroområdet första halvåret år 2000 och Eurosystemets önskan att fortsätta tillgodose merparten av den finansiella sektorns finansieringsbehov genom sina huvudsakliga refinansieringstransaktioner.

Se den engelska versionen för den exakta formulering som ECB-rådet har enats om.

KONTAKT

Europeiska centralbanken

Generaldirektorat Kommunikation och språktjänster

Texten får återges om källan anges.

Kontakt för media