Menu
PERSBERICHT

Monetaire-beleidsbeslissingen

20 januari 2000

Tijdens de vandaag gehouden vergadering heeft de Raad van Bestuur van de ECB besloten dat de rentetarieven voor de basis-herfinancieringstransacties, de marginale beleningsfaciliteit en de depositofaciliteit onveranderd zullen blijven op respectievelijk 3,0%, 4,0% en 2,0%.

Tevens werd besloten dat het Eurosysteem voornemens is voor de langerlopende herfinancieringstransacties die in de eerste helft van 2000 zullen worden verricht, per transactie een bedrag van EUR 20 miljard toe te wijzen. Dit bedrag houdt rekening met de verwachte liquiditeitsbehoeften van het bankwezen van het eurogebied in de eerste helft van 2000 en met de wens van het Eurosysteem het grootste deel van zijn herfinanciering van de financiële sector te blijven verschaffen middels zijn basis-herfinancieringstransacties.

Voor de exacte bewoordingen van de door de Raad van Bestuur overeengekomen tekst wordt verwezen naar de Engelstalige versie.

Speaking engagements

Contactpersonen voor de media