Επιλογές αναζήτησης
Η ΕΚΤ Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αποφάσεις νομισματικής πολιτικής

20 Ιανουαρίου 2000

Κατά τη σημερινή του συνεδρίαση το διοικητικό συμβούλιο της ΕΚΤ αποφάσισε ότι τα επιτόκια των πράξεων κύριας αναχρηματοδότησης, της διευκόλυνσης οριακής χρηματοδότησης και της διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων θα παραμείνουν αμετάβλητα στο 3,0%, 4,0% και 2,0% αντιστοίχως.

Αποφασίστηκε επίσης ότι για τις πράξεις πιο μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης που θα διενεργηθούν κατά το πρώτο εξάμηνο του 2000 το Ευρωσύστημα σκοπεύει να κατανείμει ποσό 20 δισεκατομμυρίων ευρώ για κάθε πράξη. Με το ποσό αυτό λαμβάνονται υπόψη οι ανάγκες ρευστότητας που προβλέπεται να αντιμετωπίσει το τραπεζικό σύστημα της ζώνης του ευρώ κατά το πρώτο εξάμηνο του 2000, καθώς και η επιθυμία του Ευρωσυστήματος να συνεχίσει να πραγματοποιεί το μεγαλύτερο μέρος της αναχρηματοδότησης του χρηματοπιστωτικού τομέα μέσω των πράξεων κύριας αναχρηματοδότησης.

Για την ακριβή διατύπωση η οποία έχει συμφωνηθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, συμβουλευθείτε την αγγλική έκδοση.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα

Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας

Η αναπαραγωγή επιτρέπεται εφόσον γίνεται αναφορά στην πηγή.

Εκπρόσωποι Τύπου