Sökalternativ
Home Media Frklaringar Forskning & publicerat Statistik Penningpolitik Euron Betalningar & marknader Karrir & jobb
Förslag
Sortera efter
PRESSMEDDELANDE

EUROSYSTEMET KOMMER ATT GENOMFÖRA EN FINJUSTERANDE LIKVIDITETSDRÄNERANDE MARKNADSOPERATION DEN 5 JANUARI 2000

4 januari 2000

ECB har beslutat att genomföra en likviditetsdränerande finjusterande transaktion den 5 januari 2000, med avveckling samma dag, och förfall den 12 januari 2000. Transaktionen kommer att ske i form av inlåning med fast löptid och kommer att utföras som ett snabbt anbudsförfarande med rörlig ränta. Anbud med räntor på upp till högst 3,00% kommer att godkännas vid anbudsgivningen. Avsedd transaktionsvolym, som tillkännages i morgon i anbudsmeddelandet kl. 11:00, kommer att vara på cirka 35 miljarder EUR. De motparter som ingår i kretsen av finjusteringsmotparter kommer att inbjudas att delta.

Den rådande likviditetssituationen återspeglar ECB:s åtagande att förhindra uppkomsten av likviditetsproblem under övergången till år 2000 samt den omfattande likviditetsexpansion som uppkommit genom s.k. autonoma faktorer under årets början. Övergången till år 2000 gick bra och ECB anser att det nu följaktligen är lämpligt att justera likviditetssituationen i enlighet därmed. Det här beslutet tar hänsyn till att nästa huvudsakliga refinansieringstransaktion inte kommer att äga rum förrän den 12 januari 2000. Detta med anledning av att Eurosystemet i september 1999 som en försiktighetsåtgärd beslutade att eliminera förfall och ersättning av huvudsakliga refinansieringstransaktioner under första veckan i år.