Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op
PERSBERICHT

HET EUROSYSTEEM ZAL OP 5 JANUARI 2000 EEN LIQUIDITEITSVERKRAPPENDE "FINE-TUNING"-TRANSACTIE UITVOEREN

4 januari 2000

De ECB heeft besloten om op 5 januari 2000 een liquiditeitsverkrappende "fine-tuning"-transactie uit te voeren, met verrekening op dezelfde dag en met een looptijd tot 12 januari 2000. De transactie zal plaatsvinden in de vorm van het aantrekken van termijndeposito's en zal worden uitgevoerd als een snelle variabele-rentetender. Inschrijvingen tegen een rente van ten hoogste 3,00% komen in aanmerking voor indiening. Het beoogde toewijzingsbedrag, dat nader zal worden gespecificeerd in de aankondiging van de tender die morgen om 11.00 uur zal worden uitgegeven, zal rond EUR 35 miljard liggen. De tegenpartijen die zijn geselecteerd voor "fine-tuning"-transacties zullen worden uitgenodigd deel te nemen.

De huidige liquiditeitssituatie weerspiegelt de toezegging van de ECB te voorkomen dat zich liquiditeitsbeperkingen zouden voordoen gedurende de overgang naar het jaar 2000, alsmede de aanzienlijke expansie van de liquiditeit ten gevolge van autonome factoren aan het begin van het jaar. Daar de overgang naar het jaar 2000 voorspoedig is verlopen, acht de ECB het thans passend de liquiditeitssituatie dienovereenkomstig te beïnvloeden. Bij deze beslissing is rekening gehouden met het feit dat de volgende basis-herfinancieringstransactie niet vóór 12 januari 2000 zal plaatsvinden, aangezien de ECB in september 1999 heeft besloten om, uit voorzorg, te vermijden dat gedurende de eerste week van dit jaar basis-herfinancieringstransacties zouden vervallen en worden vernieuwd.