Επιλογές αναζήτησης
Home Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΤΟ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ ΘΑ ΔΙΕΝΕΡΓΗΣΕΙ ΜΙΑ ΠΡΑΞΗ ΕΞΟΜΑΛΥΝΣΗΣ ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΩΝ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΕΩΝ ΤΗΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ, ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ, ΣΤΙΣ 5 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2000

4 Ιανουαρίου 2000

Η ΕΚΤ αποφάσισε να διενεργήσει μια πράξη εξομάλυνσης βραχυχρόνιων διακυμάνσεων της ρευστότητας, με στόχο την απορρόφηση ρευστότητας, στις 5 Ιανουαρίου 2000, η οποία θα διακανονιστεί την ίδια ημέρα και θα λήξει στις 12 Ιανουαρίου 2000. Η πράξη αυτή θα έχει τη μορφή είσπραξης καταθέσεων προθεσμίας και θα διενεργηθεί ως ταχεία δημοπρασία μεταβλητού επιτοκίου. Θα γίνει δεκτή η υποβολή προσφορών με ανώτατο επιτόκιο 3,00%. Το προβλεπόμενο ύψος της κατανομής, το οποίο θα προσδιοριστεί αύριο κατά την αναγγελία της δημοπρασίας που θα πραγματοποιηθεί στις 11.00 π.μ., θα είναι περίπου 35 δισεκατομμύρια ευρώ. Οι αντισυμβαλλόμενοι που έχουν επιλεχθεί για τις πράξεις ρύθμισης βραχυχρόνιων διακυμάνσεων της ρευστότητας θα κληθούν να συμμετάσχουν.

Η επικρατούσα κατάσταση ρευστότητας αντανακλά τη δέσμευση της ΕΚΤ να αποτρέψει ενδεχόμενους περιορισμούς ρευστότητας κατά τη μετάβαση στο έτος 2000, καθώς και τη σημαντική αύξηση της ρευστότητας που παρέχεται από αυτόνομους παράγοντες κατά την αρχή του έτους. Καθώς η μετάβαση στο έτος 2000 ήταν ομαλή, η ΕΚΤ κρίνει σήμερα σκόπιμη την κατάλληλη προσαρμογή της κατάστασης ρευστότητας. Στην παρούσα απόφαση λαμβάνεται υπόψη το γεγονός ότι η προσεχής πράξη κύριας αναχρηματοδότησης θα διενεργηθεί μόλις την 12η Ιανουαρίου 2000, καθώς η ΕΚΤ αποφάσισε το Σεπτέμβριο του 1999 να αποκλείσει, για προληπτικούς λόγους, τη λήξη και την ανανέωση πράξεων κύριας αναχρηματοδότησης κατά την πρώτη εβδομάδα του τρέχοντος έτους.