PRESSMEDDELANDE

Penningpolitiska beslut

4 november 1999

Vid sitt sammanträde idag fattade ECB-rådet följande penningpolitiska beslut:

  1. Räntan på Eurosystemets huvudsakliga refinansieringstransaktioner kommer att höjas med 0,5 procentenheter till 3% från och med den transaktion som träder i kraft den 10 november 1999.
  2. Räntan på utlåningsfaciliteten kommer att höjas med 0,5 procentenheter till 4%, gällande från den 5 november 1999.
  3. Räntan på inlåningsfaciliteten kommer att höjas med 0,5 procentenheter till 2%, gällande från den 5 november 1999.

ECB:s ordförande kommer att redogöra för de överväganden som ligger bakom dessa beslut vid en presskonferens [EN] som börjar klockan 14.30 idag.

Se den engelska versionen för den exakta formulering som ECB-rådet har enats om.

Speaking engagements

Kontakt för media