ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

4 Νοεμβρίου 1999

Κατά τη σημερινή του συνεδρίαση, το διοικητικό συμβούλιο της ΕΚΤ έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις νομισματικής πολιτικής:

  1. Το επιτόκιο των πράξεων κύριας αναχρηματοδότησης του Ευρωσυστήματος θα αυξηθεί κατά 0,5 της ποσοστιαίας μονάδας στο 3%, το οποίο θα αρχίσει να ισχύει από την πράξη που πρόκειται να διακανονιστεί στις 10 Νοεμβρίου 1999.
  2. Το επιτόκιο της διευκόλυνσης οριακής χρηματοδότησης θα αυξηθεί κατά 0,5 της ποσοστιαίας μονάδας στο 4%, το οποίο θα αρχίσει να ισχύει από τις 5 Νοεμβρίου 1999.
  3. Το επιτόκιο της διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων θα αυξηθεί κατά 0,5 της ποσοστιαίας μονάδας στο 2%, το οποίο θα αρχίσει να ισχύει από τις 5 Νοεμβρίου 1999.

Ο πρόεδρος της ΕΚΤ θα αναλύσει τις σκέψεις που οδήγησαν στη λήψη αυτών των αποφάσεων κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, η οποία θα πραγματοποιηθεί σήμερα στις 2.30 μ.μ [EN].

Για την ακριβή διατύπωση η οποία έχει συμφωνηθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, συμβουλευθείτε την αγγλική έκδοση.

Εκπρόσωποι Τύπου