PERSBERICHT

Monetaire-beleidsbeslissingen

4 november 1999

Tijdens de vandaag gehouden vergadering heeft de Raad van Bestuur van de ECB de volgende monetaire-beleidsbeslissingen genomen:

  1. De rentevoet voor de basis-herfinancieringstransacties van het Eurosysteem wordt met 0,5 procentpunt verhoogd naar 3%, met ingang van de transactie die zal worden verrekend op 10 november 1999.
  2. De rentevoet voor de marginale beleningsfaciliteit wordt met 0,5 procentpunt verhoogd naar 4%, met ingang van 5 november 1999.
  3. De rentevoet voor de depositofaciliteit wordt met 0,5 procentpunt verhoogd naar 2%, met ingang van 5 november 1999.

De President van de ECB zal de overwegingen die aan deze beslissingen ten grondslag liggen toelichten op een persconferentie [EN] die vandaag om 14.30 uur begint.

Voor de exacte bewoordingen van de door de Raad van Bestuur overeengekomen tekst wordt verwezen naar de Engelstalige versie.

Contactpersonen voor de media