Sökalternativ
Home Media Frklaringar Forskning & publicerat Statistik Penningpolitik Euron Betalningar & marknader Karrir & jobb
Förslag
Sortera efter
PRESSMEDDELANDE

Penningpolitiska beslut

22 april 1999

Vid sitt sammanträde idag fattade ECB-rådet följande beslut:

  1. Räntorna på de huvudsakliga refinansieringstransaktionerna, utlåningingsfaciliteten och inlåningsfaciliteten kommer att förbli oförändrade på 2,5%, 3,5% och 1,5%.
  2. För de långfristiga refinansieringstransaktionerna som kommer att träda i kraft under de kommande sex månaderna är avsikten att tilldela ett oförändrat belopp om 15 miljarder EUR per transaktion.

Se den engelska versionen för den exakta formulering som ECB-rådet har enats om.

KONTAKT

Europeiska centralbanken

Generaldirektorat Kommunikation och språktjänster

Texten får återges om källan anges.

Kontakt för media