Menu
PERSBERICHT

MONETAIRE-BELEIDSBESLISSINGEN

22 april 1999

Tijdens de vandaag gehouden vergadering heeft de Raad van Bestuur van de ECB de volgende beslissingen genomen:

  1. De rentetarieven voor de basis-herfinancieringstransacties, de marginale belenings-faciliteit en de depositofaciliteit blijven onveranderd op respectievelijk 2,5%, 3,5% en 1,5%.
  2. Voor de langerlopende herfinancieringstransacties die gedurende de komende zes maanden zullen worden verrekend, is het voornemen per transactie een ongewijzigd bedrag van EUR 15 miljard toe te wijzen.

Voor de exacte bewoordingen van de door de Raad van Bestuur overeengekomen tekst wordt verwezen naar de Engelstalige versie.

Speaking engagements

Contactpersonen voor de media