Menu
PRESSMEDDELANDE

Penningpolitiska Beslut

8 april 1999

Vid sitt sammanträde idag fattade ECB-rådet följande penningpolitiska beslut:

  1. Räntan på de huvudsakliga refinansieringstransaktionerna kommer att sänkas med 0,5 procentenheter till 2,5% från och med den transaktion som träder i kraft den 14 april 1999.
  2. Räntan på utlåningsfaciliteten kommer att sänkas med 1 procentenhet till 3,5% gällande från den 9 april 1999.
  3. Räntan på inlåningsfaciliteten kommer att sänkas med 0,5 procentenheter till 1,5%, gällande från den 9 april 1999.

ECB:s ordförande kommer att redogöra för dessa beslut vid den presskonferens som följer efter sammanfattningen av ECB-rådets möte senare idag.

Se den engelska versionen för den exakta formulering som ECB-rådet har enats om.

Speaking engagements

Kontakt för media