PERSBERICHT

Monetaire-beleidsbeslisingen

8 april 1999

Tijdens de vandaag gehouden vergadering heeft de Raad van Bestuur van de ECB de volgende monetaire-beleidsbeslissingen genomen:

  1. De rentevoet voor de basis-herfinancieringstransacties wordt met 0,5 procentpunt verlaagd naar 2,5%, te beginnen bij de transactie die zal worden verrekend op 14 april 1999.
  2. De rentevoet voor de marginale beleningsfaciliteit wordt met ingang van 9 april 1999 met 1 procentpunt verlaagd naar 3,5%.
  3. De rentevoet voor de depositofaciliteit wordt met ingang van 9 april 1999 met 0,5 procentpunt verlaagd naar 1,5%.

De redenen voor deze beslissingen zullen door de President van de ECB worden toegelicht op een persconferentie die zal worden gehouden na afloop van de vergadering van de Raad van Bestuur later vandaag.

Voor de exacte bewoordingen van de door de Raad van Bestuur overeengekomen tekst wordt verwezen naar de Engelstalige versie.

Speaking engagements

Contactpersonen voor de media