ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

8 Απριλίου 1999

Κατά τη σημερινή του συνεδρίαση, το διοικητικό συμβούλιο της ΕΚΤ έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις νομισματικής πολιτικής:

  1. Το επιτόκιο για τις κύριες πράξεις αναχρηματοδότησης θα μειωθεί κατά 0,5 της ποσοστιαίας μονάδας στο 2,5%, το οποίο θα αρχίσει να ισχύει από την πράξη που πρόκειται να διακανονιστεί στις 14 Απριλίου 1999.
  2. Το επιτόκιο για τη διευκόλυνση οριακής χρηματοδότησης θα μειωθεί κατά 1 ποσοστιαία μονάδα στο 3,5%, το οποίο θα αρχίσει να ισχύει από τις 9 Απριλίου 1999.
  3. Το επιτόκιο για τη διευκόλυνση αποδοχής καταθέσεων θα μειωθεί κατά 0,5 της ποσοστιαίας μονάδας στο 1,5%, το οποίο θα αρχίσει να ισχύει από τις 9 Απριλίου 1999.

Μετά τη λήξη της συνεδρίασης του διοικητικού συμβουλίου θα ακολουθήσει συνέντευξη Τύπου, κατά την οποία ο πρόεδρος της ΕΚΤ θα πραγματοποιήσει δήλωση σχετικά με τα αίτια της λήψης των ανωτέρω αποφάσεων.

Για την ακριβή διατύπωση η οποία έχει συμφωνηθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, συμβουλευθείτε την αγγλική έκδοση.

Speaking engagements

Εκπρόσωποι Τύπου