Mogućnosti pretraživanja
Početna stranica Mediji Objašnjenja Istraživanje i publikacije Statistika Monetarna politika €uro Plaćanja i tržišta Zapošljavanje
Prijedlozi
Razvrstaj po:

Odluke Upravnog vijeća ESB‑a (osim odluka kojima se određuju kamatne stope)

srpanj 2021.

23. srpnja 2021.

Monetarna politika

Ishod preispitivanja ESB‑ove strategije

Upravno vijeće odobrilo je 7. srpnja 2021. novu strategiju monetarne politike ESB‑a opisanu u izjavi o strategiji monetarne politike i detaljnijem pregledu. Nova strategija rezultat je temeljitog preispitivanja koje je započeto 23. siječnja 2020. Povezano priopćenje za javnost može se pronaći na mrežnim stranicama ESB‑a. Upravno vijeće namjerava redovito procjenjivati prikladnost strategije monetarne politike ESB‑a, a sljedeća procjena očekuje se u 2025. Upravno vijeće odobrilo je i sveobuhvatan akcijski plan, koji uključuje ambiciozan hodogram kojim se pitanja povezana s klimatskim promjenama u većoj mjeri uključuju u okvir politike ESB‑a. Posebno priopćenje za javnost može se pronaći na mrežnim stranicama ESB‑a.

Tržišne operacije

Dodavanje dvaju dodatnih nereguliranih tržišta okviru Eurosustava za kolateral

Upravno vijeće odlučilo je 21. srpnja 2021. dodati neuređena tržišta austrijskih trezorskih zapisa i austrijskih komercijalnih zapisa na postojeći popis prihvaćenih neuređenih tržišta za vrijednosne papire koji su prihvatljivi kao kolateral u operacijama monetarne politike Eurosustava. Posuvremenjena verzija popisa neuređenih tržišta uskoro će biti dostupna na mrežnim stranicama ESB‑a.

Tržišna infrastruktura i platni promet

Eurosustav pokreće fazu istraživanja u projektu digitalnog eura

Upravno vijeće odlučilo je 14. srpnja 2021. pokrenuti fazu istraživanja u projektu digitalnog eura. Faza istraživanja trajat će 24 mjeseca a cilj je razmotriti ključna pitanja u vezi s oblikovanjem i distribucijom. Time se neće prejudicirati buduća odluka o mogućem izdavanju digitalnog eura, koja će se donositi u kasnijoj fazi. Povezano priopćenje za javnost može se pronaći na mrežnim stranicama ESB‑a.

Izmjene Smjernice ESB/2012/27 o sustavu TARGET2

Upravno vijeće donijelo je 20. srpnja 2021. Smjernicu ESB‑a o izmjeni Smjernice ESB/2012/27 o Transeuropskom automatiziranom sustavu ekspresnih novčanih transakcija u realnom vremenu na bruto načelu (sustav TARGET2). Novom smjernicom uvode se portal jedinstvene tržišne infrastrukture Eurosustava kao pristupna točka namiri trenutačnih plaćanja u sustavu TARGET (TIPS) i novi zahtjevi za sigurnost krajnjih točaka s kojima se moraju uskladiti sudionici sustava TARGET2. Osim toga, tom se smjernicom provode mjere za dostupnost TIPS‑a kojim se omogućava paneuropska dostupnost trenutačnih plaćanja, koje je odobrilo Upravno vijeće u srpnju 2020. Izmjene će stupiti na snagu u studenome 2021. Posuvremenjeni pravni akt ubrzo će biti dostupan na stranicama EUR‑Lex.

Savjetovanja o zakonodavstvu

Mišljenje ESB‑a o sudjelovanju Austrije u određenim inicijativama Međunarodnog monetarnog fonda

Upravno vijeće donijelo je 25. lipnja 2021. na zahtjev austrijskog saveznog ministarstva financija Mišljenje CON/2021/23.

Mišljenje ESB‑a o registru trgovačkih društava u Belgiji

Upravno vijeće donijelo je 16. srpnja 2021. na zahtjev belgijskog ministra financija Mišljenje CON/2021/24.

Upravljanje ESB-om

Preporuka Vijeću Europske unije o vanjskim revizorima središnje banke Banka Slovenije

Upravno vijeće donijelo je 16. srpnja 2021. Preporuku ESB/2021/28 Vijeću Europske unije o vanjskim revizorima Banke Slovenije. Preporuka će ubrzo biti dostupna na stranicama EUR‑Lex.

Preporuka Vijeću Europske unije o vanjskim revizorima središnje banke Banco de España

Upravno vijeće donijelo je 16. srpnja 2021. Preporuku ESB/2021/29 Vijeću Europske unije o vanjskim revizorima središnje banke Banco de España. Preporuka će ubrzo biti dostupna na stranicama EUR‑Lex.

Nadzor banaka ESB‑a

Godišnje izvješće o IT rizicima i rizicima za kibersigurnost koji je dio postupka nadzorne provjere i ocjene u 2020.

Upravno vijeće nije 23. lipnja 2021. imalo prigovor na prijedlog Nadzornog odbora da se objavi godišnje izvješće o ishodu upitnika o IT rizicima koji je dio postupka nadzorne provjere i ocjene (SREP) u 2020. Upitnikom o IT rizicima procjenjuje se pet kategorija IT rizika koje je definirao ESB: IT sigurnosni rizik, rizik dostupnosti i kontinuiteta IT infrastrukture, rizik promjene IT infrastrukture, rizik eksternalizacije IT infrastrukture i rizik cjelovitosti IT podataka, te sva pitanja koja se odnose na unutarnju reviziju IT infrastrukture i upravljanje njome. Izvješće se može pronaći na mrežnim stranicama ESB‑a o nadzoru banaka.

Sveobuhvatna procjena talijanskih, estonskih i litavskih banaka koje su nedavno svrstane u značajne

Upravno vijeće 24. lipnja 2021. nije imalo prigovor na prijedlog Nadzornog odbora o odobravanju konačnih rezultata sveobuhvatne procjene dviju talijanskih banaka te jedne estonske i jedne litavske banke. Od svih banaka koje postaju ili koje će vjerojatno postati predmet izravnog nadzora ESB‑a zahtijeva se da se podvrgnu tom postupku. Sveobuhvatna procjena pokazala je da nijedna od četiriju banaka nema premalo kapitala. Povezano priopćenje za javnost može se pronaći na mrežnim stranicama ESB‑a o nadzoru banaka.

ESB preuzima nadzor na sistemskim investicijskim društvima

ESB je 25. lipnja 2021. izdao priopćenje za javnost u kojem je objavio da preuzima nadzor nad najvećim i sistemski najvažnijim investicijskim društvima na temelju novog zakonodavstva EU‑a, koje se primjenjuje od 26. lipnja 2021. Uredbom o investicijskim društvima i direktivom o investicijskim društvima uvodi se novi okvir prema kojem najveća i sistemski najvažnija investicijska društva moraju ESB‑u podnijeti zahtjev za izdavanje odobrenja za pružanje bankovnih usluga, čime podliježu europskom nadzoru banaka. ESB izravno nadzire investicijska društva svrstana u značajne institucije. Ona svrstana u manje značajne institucije izravno nadziru nacionalna nadzorna tijela.

KONTAKT

Europska središnja banka

glavna uprava Odnosi s javnošću

Reprodukcija se dopušta uz navođenje izvora.

Kontaktni podatci za medije