Paieškos galimybės
Apie mus Žiniasklaidai Paaiškinimai Tyrimai ir publikacijos Statistika Pinigų politika Euro Mokėjimai ir rinkos Darbas ECB
Pasiūlymai
Rūšiuoti pagal

ECB valdančiosios tarybos priimti sprendimai (išskyrus palūkanų normas nustatančius sprendimus)

2021 m. liepos mėn.

2021 m. liepos 23 d.

Pinigų politika

ECB strategijos peržiūros rezultatai

2021 m. liepos 7 d. Valdančioji taryba patvirtino ECB naują pinigų politikos strategiją, aprašytą pareiškime dėl pinigų politikos strategijos ir išsamesnėje apžvalgoje. Naujoji strategija parengta atlikus išsamią peržiūrą, pradėtą 2020 m. sausio 23 d. Pranešimas spaudai apie tai paskelbtas ECB interneto svetainėje. Valdančioji taryba ketina reguliariai vertinti savo pinigų politikos strategijos tinkamumą. Kitas strategijos vertinimas numatomas 2025 m. Valdančioji taryba taip pat patvirtino išsamų plataus užmojo veiksmų planą, pagal kurį į savo politikos programą sieks dar labiau įtraukti klimato kaitos klausimus. Pranešimas spaudai apie tai paskelbtas ECB interneto svetainėje.

Rinkos operacijos

Dviejų papildomų nereguliuojamų rinkų įtraukimas į Eurosistemos įkaito sistemą

2021 m. liepos 21 d. Valdančioji taryba nusprendė įtraukti nereguliuojamą Austrijos iždo vekselių rinką ir Austrijos komercinių vekselių rinką į esamą priimtinų nereguliuojamų rinkų, kuriose prekiaujama turtu, tinkamu būti pateiktu įkaitu Eurosistemai vykdant pinigų politikos operacijas, sąrašą. Atnaujintas nereguliuojamų rinkų sąrašas netrukus bus paskelbtas ECB interneto svetainėje.

Rinkos infrastruktūra ir mokėjimai

Eurosistema pradeda skaitmeninio euro projekto tiriamąjį etapą

2021 m. liepos 14 d. Valdančioji taryba nusprendė pradėti skaitmeninio euro projekto tiriamąjį etapą. Tiriamasis etapas tęsis 24 mėnesius, jo metu bus siekiama išspręsti pagrindinius klausimus, susijusius su skaitmeninio euro modeliu ir platinimu. Šis sprendimas pradėti tyrimus nereiškia, kad skaitmeninis euras bus išleistas. Tai bus nuspręsta tik vėliau. Pranešimas spaudai apie tai paskelbtas ECB interneto svetainėje.

Daliniai Gairių ECB/2012/27 dėl TARGET2 pakeitimai

2021 m. liepos 20 d. Valdančioji taryba priėmė ECB gaires, kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2012/27 dėl Transeuropinės automatizuotos realaus laiko atskirųjų atsiskaitymų skubių pervedimų sistemos (TARGET2). Iš dalies keičiančiomis gairėmis įdiegiama Eurosistemos bendra rinkos infrastruktūros sąsaja (ESMIG) kaip prieigos prie TARGET momentinių mokėjimų vykdymo (TIPS) paslaugos taškas ir nustatomi nauji galutinių įrenginių saugumo reikalavimai, kurių turi laikytis TARGET2 dalyviai. Jomis taip pat įgyvendinamos TIPS prieinamumo priemonės, kuriomis užtikrinama, kad momentiniai mokėjimai būtų prieinami visoje Europoje, kaip patvirtinta Valdančiosios tarybos 2020 m. liepos mėn. Pakeitimas įsigalios 2021 m. lapkričio mėn. Atnaujintas teisės aktas netrukus bus paskelbtas portale EUR-Lex.

Konsultacijos dėl teisės aktų

ECB nuomonė dėl Austrijos dalyvavimo tam tikrose Tarptautinio valiutos fondo iniciatyvose

2021 m. birželio 25 d. Valdančioji taryba priėmė Nuomonę CON/2021/23 Austrijos federalinės finansų ministerijos prašymu.

ECB nuomonė dėl įmonių kredito registro Belgijoje

2021 m. liepos 16 d. Valdančioji taryba priėmė Nuomonę CON/2021/24 Belgijos finansų ministro prašymu.

ECB vidaus valdymas

Rekomendacija, skirta Europos Sąjungos Tarybai dėl Banka Slovenije išorės auditoriaus

2021 m. liepos 16 d. Valdančioji taryba priėmė Rekomendaciją ECB/2021/28, skirtą Europos Sąjungos Tarybai dėl Banka Slovenije išorės auditoriaus. Rekomendacija netrukus bus paskelbta portale EUR-Lex.

Rekomendacija, skirta Europos Sąjungos Tarybai dėl Banco de España išorės auditoriaus

2021 m. liepos 16 d. Valdančioji taryba priėmė Rekomendaciją ECB/2021/29, skirtą Europos Sąjungos Tarybai dėl Banco de España išorės auditoriaus. Rekomendacija netrukus bus paskelbta portale EUR-Lex.

ECB bankų priežiūra

Metinė ataskaita dėl IT ir kibernetinės rizikos įtraukta į 2020 m. priežiūrinio tikrinimo ir vertinimo procesą

2021 m. birželio 23 d. Valdančioji taryba nepareiškė prieštaraujanti Priežiūros valdybos siūlymui skelbti metinę ataskaitą dėl 2020 m. priežiūrinio tikrinimo ir vertinimo proceso (SREP) IT rizikos klausimyno rezultatų. IT rizikos klausimyne vertinamos penkios EBI apibrėžtos IT rizikos kategorijos – IT saugumo rizika, IT prieinamumo ir tęstinumo rizika, IT pakeitimų rizika, IT paslaugų pirkimo rizika ir IT duomenų vientisumo rizika – ir su IT vidaus auditu bei IT valdymu susiję klausimai. Ataskaita paskelbta bankų priežiūrai skirtoje ECB interneto svetainėje.

Italijos, Estijos ir Lietuvos bankų, neseniai priskirtų prie svarbių kategorijos, išsamusis vertinimas

2021 m. birželio 24 d. Valdančioji taryba nepareiškė prieštaraujanti Priežiūros valdybos pasiūlymui patvirtinti dviejų Italijos bankų, vieno Estijos banko ir vieno Lietuvos banko galutinius išsamiojo vertinimo rezultatus. Ši procedūra turi būti atliekama su visais bankais, kuriuos ECB pradeda arba gali pradėti prižiūrėti tiesiogiai. Išsamiojo vertinimo metu nustatyta, kad nei vienam iš šių keturių bankų netrūksta kapitalo. Pranešimas spaudai apie tai paskelbtas bankų priežiūrai skirtoje ECB interneto svetainėje.

ECB perima sisteminių investicinių įmonių priežiūrą

2021 m. birželio 25 d. ECB paskelbė pranešimą spaudai apie tai, kad perima didžiausių ir labiausiai sisteminių įmonių priežiūrą pagal naujuosius ES teisės aktus, taikomus nuo 2021 m. birželio 26 d. Investicinių įmonių reglamentu ir Investicinių įmonių direktyva įdiegiama nauja tvarka – pagal ją didžiausios ir labiausiai sisteminės investicinės įmonės dėl banko licencijos išdavimo privalo kreiptis į ECB ir taip patenka į Europos bankų priežiūros sistemą. Investicines įmones, priskiriamas prie svarbių įstaigų, tiesiogiai prižiūrės ECB, o prie mažiau svarbių įstaigų priskiriamas investicines įmones – nacionalinės priežiūros institucijos.

KUR KREIPTIS

Europos Centrinis Bankas

Komunikacijos generalinis direktoratas

Leidžiama perspausdinti, jei nurodomas šaltinis.

Kontaktai žiniasklaidai