Opțiuni de căutare
Pagina inițială Media Materiale explicative Studii și publicații Statistici Politică monetară Euro Plăți și piețe Cariere
Sugestii
Sortează în funcție de

Decizii adoptate de Consiliul guvernatorilor BCE (altele decât deciziile de stabilire a ratelor dobânzilor)

Iulie 2021

23 iulie 2021

Politica monetară

Rezultatul evaluării strategiei de politică monetară a BCE

La data de 7 iulie 2021, Consiliul guvernatorilor a aprobat noua strategie de politică monetară a BCE, astfel cum se menționează în declarația privind strategia de politică monetară și în nota de prezentare mai detaliată. Noua strategie urmează unei evaluări riguroase, care a fost lansată la 23 ianuarie 2020. Comunicatul de presă pe această temă este disponibil pe website-ul BCE. Consiliul guvernatorilor intenționează să evalueze periodic caracterul oportun al strategiei sale de politică monetară, următoarea evaluare fiind prevăzută pentru anul 2025. Totodată, Consiliul guvernatorilor a aprobat un plan de acțiune cuprinzător însoțit de o foaie de parcurs ambițioasă care vizează integrarea în continuare a unor considerații privind schimbările climatice în cadrul său de politică. Un comunicat de presă pe această temă este disponibil pe website-ul BCE.

Operațiuni de piață

Adăugarea a două piețe nereglementate suplimentare la cadrul de garantare al Eurosistemului

La data de 21 iulie 2021, Consiliul guvernatorilor a decis să adauge două piețe nereglementate din Austria, cea a bonurilor de tezaur și cea a efectelor comerciale, pe lista existentă a piețelor nereglementate acceptate pentru activele eligibile drept garanții în cadrul operațiunilor de politică monetară ale Eurosistemului. Versiunea actualizată a listei piețelor nereglementate va fi disponibilă în curând pe website-ul BCE.

Infrastructura pieței și plăți

Eurosistemul lansează etapa de investigare a proiectului privind o monedă euro digitală

La data de 14 iulie 2021, Consiliul guvernatorilor a decis să lanseze etapa de investigare a proiectului privind o monedă euro digitală. Etapa de investigare va dura 24 de luni și vizează să abordeze aspecte esențiale referitoare la concepere și distribuire. Aceasta nu va aduce atingere niciunei decizii viitoare privind posibila emitere a unei monede euro digitale, care va fi adoptată abia mai târziu. Comunicatul de presă pe această temă este disponibil pe website-ul BCE.

Modificări aduse Orientării BCE/2012/27 privind TARGET2

La data de 20 iulie 2021, Consiliul guvernatorilor a adoptat Orientarea BCE de modificare a Orientării BCE/2012/27 privind sistemul transeuropean automat de transfer rapid cu decontare pe bază brută în timp real (TARGET2). Orientarea de modificare introduce portalul unic al Eurosistemului de acces la infrastructurile pieței, ca punct de acces la serviciul TARGET de decontare a plăților instant (TIPS), precum și noile cerințe privind securitatea terminalelor care trebuie respectate de participanții la TARGET2. De asemenea, aceasta pune în aplicare măsurile privind accesibilitatea TIPS, care asigură o disponibilitate paneuropeană a plăților instant, astfel cum au fost aprobate de Consiliul guvernatorilor în iulie 2020. Modificările vor intra în vigoare în luna noiembrie 2021. Actul juridic actualizat va fi disponibil în curând pe website-ul EUR-Lex.

Avize privind acte juridice

Avizul BCE cu privire la participarea Austriei la anumite inițiative ale Fondului Monetar Internațional

La data de 25 iunie 2021, Consiliul guvernatorilor a adoptat Avizul CON/2021/23 la solicitarea Ministerului Federal al Finanțelor din Austria.

Avizul BCE cu privire la Registrul central al creditelor pentru întreprinderi din Belgia

La data de 16 iulie 2021, Consiliul guvernatorilor a adoptat Avizul CON/2021/24, la solicitarea ministrului finanțelor din Belgia.

Guvernanță corporativă

Recomandarea către Consiliul Uniunii Europene cu privire la auditorii externi ai Banka Slovenije

La data de 16 iulie 2021, Consiliul guvernatorilor a adoptat Recomandarea BCE/2021/28 către Consiliul Uniunii Europene cu privire la auditorii externi ai Banka Slovenije. Recomandarea va fi disponibilă în curând pe website-ul EUR-Lex.

Recomandarea către Consiliul Uniunii Europene cu privire la auditorii externi ai Banco de España

La data de 16 iulie 2021, Consiliul guvernatorilor a adoptat Recomandarea BCE/2021/29 către Consiliul Uniunii Europene cu privire la auditorii externi ai Banco de España. Recomandarea va fi disponibilă în curând pe website-ul EUR-Lex.

Supravegherea bancară a BCE

Raportul anual privind riscul informatic și cel cibernetic, ca parte a procesului de supraveghere și evaluare din 2020

La data de 23 iunie 2021, Consiliul guvernatorilor nu a formulat nicio obiecție cu privire la o propunere a Consiliului de supraveghere de a publica raportul anual privind rezultatele chestionarului referitor la riscul informatic (IT Risk Questionnaire – ITRQ) în contextul procesului de supraveghere și evaluare (Supervisory Review and Evaluation Process – SREP) din 2020. Chestionarul evaluează cele cinci categorii ale riscului informatic definite de Autoritatea Bancară Europeană (ABE) – riscul de securitate informatică, riscul referitor la disponibilitatea și continuitatea serviciilor informatice, riscul legat de schimbările informatice, riscul de externalizare a serviciilor informatice și riscul privind integritatea datelor informatice –, precum și problemele referitoare la auditul intern al serviciilor informatice și guvernanța informatică. Raportul este disponibil pe website-ul privind supravegherea bancară al BCE.

Evaluarea cuprinzătoare a băncilor italiene, estoniene și lituaniene clasificate recent ca semnificative

La data de 24 iunie 2021, Consiliul guvernatorilor nu a formulat nicio obiecție cu privire la o propunere a Consiliului de supraveghere de a aproba rezultatele finale ale evaluării cuprinzătoare a două bănci italiene, a unei bănci estoniene și a unei bănci lituaniene. Toate băncile care încep să facă obiectul sau este probabil să înceapă să facă obiectul supravegherii directe a BCE au obligația de a participa la acest exercițiu. În urma evaluării cuprinzătoare, s-a constatat că niciuna dintre cele patru bănci nu se confruntă cu un deficit de capital. Comunicatul de presă pe această temă este disponibil pe website-ul privind supravegherea bancară al BCE.

BCE preia atribuția de supraveghere a firmelor de investiții sistemice

La data de 25 iunie 2021, BCE a emis un comunicat de presă prin care a anunțat că, în conformitate cu noua legislație a UE aplicabilă de la data de 26 iunie 2021, preia atribuția de supraveghere a celor mai mari și mai sistemice firme de investiții. Regulamentul privind firmele de investiții și Directiva privind firmele de investiții introduc un nou cadru, conform căruia cele mai mari și mai sistemice firme de investiții trebuie să solicite o autorizație bancară de la BCE și, astfel, să facă obiectul supravegherii bancare europene. Firmele de investiții clasificate ca instituții semnificative vor fi supravegheate direct de BCE, în timp ce cele clasificate ca instituții mai puțin semnificative vor fi supravegheate direct de autoritățile naționale de supraveghere.

CONTACT

Banca Centrală Europeană

Direcția generală comunicare

Reproducerea informațiilor este permisă numai cu indicarea sursei.

Contacte media