Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset

EKP:n neuvoston päätökset (muut kuin korkopäätökset)

Heinäkuu 2021

23.7.2021

Rahapolitiikka

EKP:n strategian uudelleenarvioinnin tulokset

EKP:n neuvosto hyväksyi 7.7.2021 EKP:lle uuden rahapolitiikan strategian. Lisätietoa strategiasta on sitä koskevissa linjauksissa ja laajemmassa englanninkielisessä yleiskatsauksessa. Uusi strategia perustuu kattavaan uudelleenarviointiin, joka käynnistettiin 23.1.2020. Aihetta käsittelevä lehdistötiedote on luettavissa EKP:n verkkosivuilla. EKP:n neuvosto aikoo arvioida rahapolitiikan strategian toimivuutta säännöllisesti. Seuraava arvio on tarkoitus tehdä vuonna 2025. Euroopan keskuspankin (EKP) neuvosto hyväksyi samassa yhteydessä kattavan toimintasuunnitelman ja kunnianhimoiset tavoitteet, joiden avulla ilmastonäkökohdat aiotaan sisällyttää paremmin rahapolitiikan ohjausjärjestelmään. EKP:n verkkosivuilla on julkaistu aiheesta erillinen lehdistötiedote.

Markkinaoperaatiot

Kahdet uudet sääntelemättömät markkinat eurojärjestelmän vakuuskäytännössä

EKP:n neuvosto päätti 21.7.2021 lisätä Itävallan sääntelemättömät valtionvelkamarkkinat ja yritystodistusmarkkinat luetteloon eurojärjestelmän rahapoliittisissa operaatioissa hyväksyttävistä vakuuskelpoisten omaisuuserien sääntelemättömistä markkinoista. Sääntelemättömien markkinoiden luettelo EKP:n verkkosivuilla päivitetään pian.

Markkinainfrastruktuuri ja maksut

Digitaalista euroa koskeva eurojärjestelmän hanke

EKP:n neuvosto päätti 14.7.2021 käynnistää digitaalista euroa koskevan hankkeen. Nyt alkavan kaksivuotisen tutkimusvaiheen tavoitteena on löytää ratkaisuja digitaalisen euron suunnittelun ja jakelun keskeisimpiin haasteisiin. Tutkimusvaiheen käynnistäminen ei vielä tarkoita, että digitaalinen euro päätettäisiin laskea liikkeeseen. Aihetta käsittelevä lehdistötiedote on luettavissa EKP:n verkkosivuilla.

Muutoksia TARGET2-suuntaviivoihin

EKP:n neuvosto antoi 20.7.2021 suuntaviivat Euroopan laajuisesta automatisoidusta reaaliaikaisesta bruttomaksujärjestelmästä (TARGET2) annettujen suuntaviivojen EKP/2012/27 muuttamisesta. Muutossuuntaviivoilla otetaan käyttöön eurojärjestelmän markkinainfrastruktuurien keskitetty yhdysväylä (ESMIG), jonka kautta markkinaosapuolet pääsevät TARGET-pikamaksupalveluun (TIPS), sekä uusia päätelaitteiden tietoturvavaatimuksia TARGET2-järjestelmän osallistujille. Lisäksi toteutetaan EKP:n neuvoston heinäkuussa 2020 hyväksymiä toimia pikamaksujen mahdollistamiseksi eri puolille Eurooppaa TARGET-pikamaksupalvelussa (TIPS). Muutokset tulevat voimaan marraskuussa 2021. Muutetut suuntaviivat julkaistaan pian EUR-Lex-sivustolla.

Lainsäädäntö

EKP:n lausunto Itävallan osallistumisesta tiettyihin Kansainvälisen valuuttarahaston aloitteisiin

EKP:n neuvosto antoi 25.6.2021 Itävallan valtiovarainministeriön pyynnöstä lausunnon CON/2021/23.

EKP:n lausunto yritysluottorekisteristä Belgiassa

EKP:n neuvosto antoi 16.7.2021 Belgian valtiovarainministerin pyynnöstä lausunnon CON/2021/24.

Hallinto ja valvonta

Suositus Euroopan unionin neuvostolle Slovenian keskuspankin ulkopuolisista tilintarkastajista

EKP:n neuvosto antoi 16.7.2021 Euroopan unionin neuvostolle suosituksen Banka Slovenijen ulkopuolisista tilintarkastajista (EKP/2021/28). Suositus julkaistaan pian EUR-Lex-sivustolla.

Suositus Euroopan unionin neuvostolle Espanjan keskuspankin ulkopuolisista tilintarkastajista

EKP:n neuvosto antoi 16.7.2021 Euroopan unionin neuvostolle suosituksen Banco de Españan ulkopuolisista tilintarkastajista (EKP/2021/29). Suositus julkaistaan pian EUR-Lex-sivustolla.

EKP:n pankkivalvonta.

Raportti tietoteknisistä ja kyberriskeistä osana vuoden 2020 valvojan arviointiprosessia

EKP:n neuvosto jätti 23.6.2021 vastustamatta valvontaelimen ehdotusta julkaista vuoden 2020 valvojan arviointiprosessin IT-riskikyselyn tulokset. Riskikyselyssä arvioitiin viittä Euroopan pankkiviranomaisen määrittämää tietoteknistä riskiä, jotka liittyvät turvallisuuteen, järjestelmien ja palvelujen käytettävyyteen ja jatkuvuuteen, muutoksiin, palvelujen ulkoistamiseen sekä tietojen luotettavuuteen ja eheyteen. Lisäksi tarkasteltiin sisäiseen tarkastukseen ja tiedonhallintatapaan liittyviä kysymyksiä. Raportti on luettavissa EKP:n pankkivalvontasivustolla.

Hiljattain merkittäviksi luokiteltujen pankkien kattava arviointi Italiassa, Virossa ja Liettuassa

EKP:n neuvosto jätti 24.6.2021 vastustamatta valvontaelimen ehdotusta hyväksyä kahden italialaispankin, yhden virolaispankin ja yhden liettualaispankin kattavan arvioinnin tulokset. EKP tekee kattavan arvioinnin kaikissa pankeissa, joiden voidaan odottaa tulevan sen suoraan valvontaan. Kattavan arvioinnin perusteella millään neljästä pankista ei ole pääomavajetta. Aihetta koskeva lehdistötiedote on luettavissa EKP:n pankkivalvontasivuilla.

Järjestelmän kannalta merkittävät sijoituspalveluyritykset EKP:n valvontaan

EKP julkaisi 25.6.2021 lehdistötiedotteen suurimpien ja järjestelmän kannalta merkittävimpien sijoituspalveluyritysten siirtymisestä sen valvontaan 26.6.2021 voimaan tulevan EU-lainsäädännön nojalla. Sijoituspalveluyrityksiä koskevien asetuksen ja direktiivin mukaan suurimpien ja järjestelmän kannalta merkittävimpien sijoituspalveluyritysten on haettava pankkitoimintalupaa EKP:ltä, jolloin ne tulevat yhteisen pankkivalvonnan piiriin. Jos sijoituspalveluyritys luokitellaan merkittäväksi luottolaitokseksi, se tulee EKP:n suoraan valvontaan. Vähemmän merkittäviksi luottolaitoksiksi luokiteltuja sijoituspalveluyrityksiä valvovat kansalliset valvontaviranomaiset.

YHTEYSTIEDOT

Euroopan keskuspankki

Viestinnän pääosasto

Kopiointi on sallittu, kunhan lähde mainitaan.

Yhteystiedot medialle