Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle

Rozhodnutí přijatá Radou guvernérů ECB (jiná než rozhodnutí o stanovení úrokových sazeb)

červenec 2021

23. července 2021

Měnová politika

Výsledky přezkumu strategie ECB

Rada guvernérů schválila 7. července 2021 novou strategii měnové politiky ECB, jak je uvedeno v prohlášení ke strategii měnové politiky a v delším přehledu. Nová strategie je výsledkem důkladného přezkumu, který byl zahájen 23. ledna 2020. Související tisková zpráva je k dispozici na internetových stránkách ECB. Rada guvernérů hodlá vhodnost své strategie měnové politiky pravidelně posuzovat, přičemž k nejbližšímu posouzení by mělo dojít v roce 2025. Rada guvernérů dále schválila komplexní akční plán s ambiciózním harmonogramem s cílem dále začlenit aspekty změny klimatu do rámce své politiky. Související tisková zpráva je k dispozici na internetových stránkách ECB.

Tržní operace

Přidání dvou dalších neregulovaných trhů do rámce zajištění operací Eurosystému

Rada guvernérů rozhodla 21. července 2021 přidat neregulovaný rakouský trh s pokladničními poukázkami a rakouský trh s komerčními papíry na současný seznam akceptovaných neregulovaných trhů aktiv způsobilých jako zajištění pro operace měnové politiky Eurosystému. Aktualizované znění seznamu neregulovaných trhů bude v nejbližší době uvedeno na internetových stránkách ECB.

Tržní infrastruktura a platební styk

Eurosystém zahajuje fázi zkoumání projektu digitálního eura

Rada guvernérů rozhodla 14. července 2021 zahájit fázi zkoumání projektu digitálního eura. Fáze zkoumání potrvá 24 měsíců s cílem zabývat se klíčovými otázkami týkajícími se návrhu a distribuce. Tím nebude dotčeno žádné budoucí rozhodnutí o možné emisi digitálního eura, které přijde až později. Související tisková zpráva je k dispozici na internetových stránkách ECB.

Změny obecných zásad ECB/2012/27 o systému TARGET2

Rada guvernérů přijala 20. července 2021 obecné zásady ECB, kterými se mění obecné zásady ECB/2012/27 o transevropském expresním automatizovaném systému zúčtování plateb v reálném čase (TARGET2). Pozměňující obecné zásady zavádějí jednotný portál tržní infrastruktury Eurosystému jako přístupový bod k vypořádání okamžitých plateb v systému TARGET (angl. TARGET Instant Payment Settlement – TIPS) a nové koncové bezpečnostní požadavky pro účastníky systému TARGET2. Také zavádějí opatření týkající se dosažitelnost TIPS, která zajistí celoevropský dosah okamžitých plateb, jak Rada guvernérů schválila v červenci 2020. Změny vstoupí v platnost v listopadu 2021. Aktualizovaný právní akt bude v nejbližší době k dispozici na stránkách EUR-Lex.

Stanoviska k právním předpisům

Stanovisko ECB k účasti Rakouska na některých iniciativách Mezinárodního měnového fondu

Rada guvernérů přijala 25. června 2021 stanovisko CON/2021/23 na žádost rakouského spolkového ministerstva financí.

Stanovisko ECB k registru úvěrů poskytovaných společnostem v Belgii

Rada guvernérů přijala 16. července 2021 stanovisko CON/2021/24 na žádost belgického ministra financí.

Správa a řízení

Doporučení Radě Evropské unie o externím auditorovi Banka Slovenije

Rada guvernérů přijala 16. července 2021 doporučení ECB/2021/28 Radě Evropské unie o externím auditorovi Banka Slovenije. Doporučení bude v nejbližší době k dispozici na stránkách EUR-Lex.

Doporučení Radě Evropské unie o externím auditorovi Banco de España

Rada guvernérů přijala 16. července 2021 doporučení ECB/2021/29 Radě Evropské unie o externím auditorovi Banco de España. Doporučení bude v nejbližší době k dispozici na stránkách EUR-Lex.

Bankovní dohled ECB

Výroční zpráva o rizicích v oblasti IT a kybernetických rizicích v rámci procesu dohledu a hodnocení za rok 2020

Rada guvernérů nevznesla 23. června 2021 námitky k návrhu Rady dohledu zveřejnit výroční zprávu o výsledku dotazníku k rizikům v oblasti IT v rámci procesu dohledu a hodnocení (SREP) za rok 2020. Dotazník k rizikům v oblasti IT posuzuje pět kategorií rizik v oblasti IT vymezených orgánem EBA – riziko bezpečnosti IT, riziko dostupnosti a nepřetržitého fungování IT, riziko změny IT, riziko externího zadávání činností v oblasti IT a riziko integrity dat v oblasti IT, ale také otázky spojené s vnitřním auditem IT a správou a řízením IT. Zpráva je k dispozici na internetových stránkách ECB věnovaných bankovnímu dohledu.

Komplexní hodnocení italských, estonských a litevských bank zařazených nedávno mezi významné

Rada guvernérů nevznesla 24. června 2021 námitky k návrhu Rady dohledu schválit konečné výsledky komplexního hodnocení dvou italských bank, jedné estonské banky a jedné litevské banky. Toto hodnocení musí podstoupit všechny banky, které se staly nebo se pravděpodobně stanou předmětem přímého dohledu ECB. Z komplexního hodnocení vyplývá, že se žádná z těchto čtyř bank nepotýká s nedostatkem kapitálu. Související tisková zpráva je k dispozici na internetových stránkách ECB věnovaných bankovnímu dohledu.

ECB přebírá dohled nad systémovými investičními podniky

ECB vydala 25. června 2021 tiskovou zprávu, ve které oznámila, že na základě právních předpisů EU, jež se použijí od 26. června 2021, přebírá dohled nad největšími a nejsystémovějšími investičními podniky. Nařízení o investičních podnicíchsměrnice o investičních podnicích zavádějí nový rámec, podle kterého musí největší a nejsystémovější investiční podniky požádat ECB o bankovní licenci, a stávají se tak předmětem evropského bankovního dohledu. Nad investičními podniky zařazenými mezi významné instituce bude vykonávat přímý dohled ECB, zatímco nad investičními podniky zařazenými mezi méně významné instituce budou vykonávat přímý dohled vnitrostátní orgány dohledu.

KONTAKT

Evropská centrální banka

Generální ředitelství pro komunikaci

Reprodukce je povolena pouze s uvedením zdroje.

Kontakty pro média