Mogućnosti pretraživanja
Početna stranica Mediji Objašnjenja Istraživanje i publikacije Statistika Monetarna politika €uro Plaćanja i tržišta Zapošljavanje
Prijedlozi
Razvrstaj po:
  • PRIOPĆENJE ZA JAVNOST

ESB predstavlja akcijski plan za uvrštenje pitanja povezanih s klimatskim promjenama u svoju strategiju monetarne politike

8. srpnja 2021.

  • Upravno vijeće ESB‑a obvezuje se:
  • i dalje uvrštavati pitanja povezana s klimatskim promjenama u svoj okvir monetarne politike
  • proširiti svoje analitičke sposobnosti kada je riječ o makroekonomskom modeliranju, statistici i monetarnoj politici u vezi s klimatskim promjenama
  • uključiti pitanja povezana s klimatskim promjenama u operacije monetarne politike na područjima objavljivanja informacija, procjene rizika, okvira za kolateral i kupnje vrijednosnih papira korporativnog sektora
  • provesti akcijski plan u skladu s napretkom politika i inicijativa EU‑a na području objavljivanja informacija o okolišnoj održivosti i izvješćivanja o njoj.

Upravno vijeće Europske središnje banke (ESB) donijelo je odluku o sveobuhvatnom akcijskom planu s ambicioznim hodogramom (vidi prilog) kako bi nastavilo uvrštavati pitanja povezana s klimatskim promjenama u svoj okvir monetarne politike. Tom odlukom Upravno vijeće naglašava svoju namjeru da u monetarnoj politici sustavnije uzima u obzir pitanja povezana s okolišnom održivošću. Odluka je donesena nakon dovršetka preispitivanja strategije monetarne politike, koje je provedeno tijekom 2020. i 2021. i u kojem su se prije svega razmatrala pitanja klimatskih promjena i okolišne održivosti.

Rješavanje pitanja klimatskih promjena globalni je izazov i prioritet politike Europske unije. Premda su za postupanje na području klimatskih promjena prije svega odgovorne vlade i parlamenti, ESB je prepoznao potrebu da u okviru svojih ovlasti nastavi uvrštavati klimatska pitanja u svoj okvir politike. Klimatske promjene i prijelaz na održivije gospodarstvo utječu na izglede za stabilnost cijena jer se odražavaju na makroekonomske pokazatelje kao što su inflacija, proizvodnja, zaposlenost, kamatne stope, ulaganje i produktivnost, financijska stabilnost te transmisija monetarne politike. Osim toga, klimatske promjene i prijelaz na niskougljično gospodarstvo utječu na vrijednost i profil rizičnosti imovine u bilanci Eurosustava, što bi moglo dovesti do neželjena gomilanja financijskih rizika povezanih s klimom.

ESB će akcijskim planom povećati svoj doprinos rješavanju pitanja klimatskih promjena u skladu s obvezama koje je preuzeo na temelju Ugovora EU‑a. Akcijski plan obuhvaća mjere za jačanje i proširenje postojećih inicijativa Eurosustava kojima se žele primjerenije uzeti u obzir pitanja povezana s klimatskim promjenama kako bi se stvorili preduvjeti za promjenu okvira provedbe monetarne politike. Mjere će se oblikovati u skladu s ciljem održavanja stabilnosti cijena i njima bi se trebale uzimati u obzir posljedice klimatskih promjena za učinkovitu raspodjelu resursa. Nedavno uspostavljeni centar ESB‑a za klimatske promjene koordinirat će odgovarajuće aktivnosti u cijelom ESB‑u u bliskoj suradnji s Eurosustavom. Aktivnosti će biti usmjerene na sljedeća područja:

Makroekonomsko modeliranje i procjena posljedica za transmisiju monetarne politike. ESB će ubrzati razvoj novih modela i provesti teorijsku i empirijsku analizu kako bi utvrdio posljedice klimatskih promjena i povezanih politika za gospodarstvo, financijski sustav i transmisiju monetarne politike na kućanstva i poduzeća posredstvom financijskih tržišta i bankovnog sustava.

Statistički podatci za analize klimatskog rizika. ESB će razviti nove eksperimentalne pokazatelje kako bi se obuhvatili odgovarajući instrumenti zelenog financiranja i ugljični otisak financijskih institucija te izloženost tih institucija fizičkim rizicima povezanima s klimom. Nakon toga će od 2022. postupno unaprjeđivati te pokazatelje, što će biti u skladu i s napretkom politika i inicijativa EU‑a na području objavljivanja informacija o okolišnoj održivosti i izvješćivanja o njoj.

Objavljivanje informacija kao uvjet za prihvatljivost kolaterala i kupnje vrijednosnih papira. ESB će postaviti zahtjeve za objavljivanje informacija o vrijednosnim papirima privatnog sektora kao nov kriterij prihvatljivosti ili osnovu za različito postupanje u odnosu na kolateral i u kupnjama vrijednosnih papira. U tim će se zahtjevima uzimati u obzir politike i inicijative EU‑a na području objavljivanja informacija o okolišnoj održivosti i izvješćivanja o njoj te će se poticati dosljednija praksa objavljivanja na tržištu a proporcionalnost će se održati prilagodbom zahtjeva za mala i srednja poduzeća. ESB će objaviti detaljan plan u 2022.

Povećanje sposobnosti procjene rizika. ESB će u 2022. početi provoditi testiranje otpornosti bilance Eurosustava na klimatski stres kako bi procijenio izloženost Eurosustava riziku povezanom s klimatskim promjenama služeći se metodologijom ESB‑a za testiranje otpornosti cijeloga gospodarstva na klimatski stres. Procijenit će i jesu li agencije za kreditni rejting koje su prihvaćene u okviru za kreditnu procjenu Eurosustava objavile potrebne informacije o tome kako uvrštavaju klimatske rizike u kreditne rejtinge. Osim toga, ESB će razmotriti mogućnost utvrđivanja minimalnih standarda za uvrštenje klimatskih rizika u svoje interne rejtinge.

Okvir za kolateral. U preispitivanju okvira za vrednovanje i okvira za kontrolu rizika imovine koju su druge ugovorne strane mobilizirale kao kolateral za kreditne operacije Eurosustava, ESB će uzeti u obzir važne klimatske rizike kako bi provjerio obuhvaćaju li ti okviri sve važne rizike, među kojima su i oni koji proizlaze iz klimatskih promjena. Osim toga, i dalje će pratiti strukturna kretanja na tržištu kada je riječ o proizvodima vezanima uz održivost te je spreman poticati inovacije na području održivog financiranja u okviru svojih ovlasti, što je već dokazao odlučivši da će kao kolateral prihvaćati obveznice vezane uz održivost (vidi priopćenje za javnost od 22. rujna 2020.).

Kupnje vrijednosnih papira korporativnog sektora. ESB je već počeo uzimati važne klimatske rizike u obzir u postupcima dubinske analize koji se odnose na kupnje vrijednosnih papira korporativnog sektora u svojim portfeljima koji se drže za potrebe monetarne politike. U sljedećem razdoblju prilagodit će okvir za upravljanje raspodjelom kupnji korporativnih obveznica tako što će u njega uvrstiti kriterije povezane s klimatskim promjenama u skladu sa svojim ovlastima. Oni će uključivati usklađenje izdavatelja barem sa zakonodavstvom EU‑a kojim se provodi Pariški sporazum na temelju pokazatelja povezanih s klimatskim promjenama ili obvezivanja izdavatelja na ispunjenje odgovarajućih ciljeva. Osim toga, ESB će do prvog tromjesečja 2023. početi objavljivati informacije povezane s klimatskim promjenama u vezi s programom kupnje vrijednosnih papira korporativnog sektora (čime će dopuniti objave o portfeljima koji se ne drže za potrebe monetarne politike; vidi priopćenje za javnost od 4. veljače 2021.).

Provedba akcijskog plana bit će usklađena s napretkom politika i inicijativa EU‑a na području objavljivanja informacija o okolišnoj održivosti i izvješćivanja o njoj, što uključuje direktivu o korporativnom izvješćivanju o održivosti, uredbu o taksonomiji i uredbu o objavljivanju informacija povezanih s održivošću u sektoru financijskih usluga.

Predstavnici medija mogu postaviti upite Evi Taylor, tel.: +49 69 1344 7162.

KONTAKT

Europska središnja banka

glavna uprava Odnosi s javnošću

Reprodukcija se dopušta uz navođenje izvora.

Kontaktni podatci za medije