Mogućnosti pretraživanja
Početna stranica Mediji Objašnjenja Istraživanje i publikacije Statistika Monetarna politika €uro Plaćanja i tržišta Zapošljavanje
Prijedlozi
Razvrstaj po:

Odluke Upravnog vijeća ESB-a (osim odluka o utvrđivanju kamatnih stopa)

kolovoz i rujan 2018.

Operacije na tržištu

Odluka o prihvatljivosti utrživih dužničkih instrumenata koje izdaje ili za koje u potpunosti jamči Helenska Republika i stavljanju izvan snage Odluke (EU) 2016/1041

Dana 10. kolovoza 2018. Upravno vijeće odlučilo je ukinuti izuzeće u pogledu minimalnih zahtjeva za kreditnu kvalitetu koje se primjenjivalo na utržive dužničke instrumente koje izdaje ili za koje u potpunosti jamči Helenska Republika. Odluka je donesena u skladu s mjerodavnim propisima Eurosustava uzimajući u obzir da se Helenska Republika poslije prestanka programa financijske potpore Europskog stabilizacijskog mehanizma za Grčku 20. kolovoza 2018. više ne može smatrati državom članicom europodručja u programu Europske unije / Međunarodnog monetarnog fonda. Mjerodavni provedbeni akt – Odluka (EU) 2018/1148 o prihvatljivosti utrživih dužničkih instrumenata koje izdaje ili za koje u potpunosti jamči Helenska Republika i stavljanju izvan snage Odluke (EU) 2016/1041 (ESB/2018/21) – donesen je 10. kolovoza 2018. i može se pronaći na mrežnim stranicama ESB-a.

Platni sustavi i infrastruktura tržišta

Pravni okvir namire trenutačnih plaćanja u sustavu TARGET (TIPS)

Upravno vijeće donijelo je 3. kolovoza 2018. Smjernicu ESB/2018/20 o izmjeni Smjernice ESB/2012/27 o Transeuropskom automatiziranom sustavu ekspresnih novčanih transakcija u realnom vremenu na bruto načelu (sustav TARGET2) kako bi se osigurala pravna utemeljenost usluge namire trenutačnih plaćanja u sustavu TARGET (TIPS) i njezina usklađenost s postojećim pravim okvirom sustava TARGET2. Usluga TIPS postat će dostupna 30. studenoga 2018. Smjernica o izmjeni može se pronaći na mrežnim stranicama ESB-a.

Smjernice za nabavu usluga etičkog hakiranja koje se temelji na obavještajnim podatcima o prijetnjama (Okvir TIBER-EU)

Upravno vijeće odobrilo je 3. kolovoza 2018. Smjernice za nabavu usluga u sklopu Okvira TIBER-EU. Smjernice su sastavni dio Okvira TIBER-EU i sadržavaju zahtjeve i standarde za pružatelje usluga etičkog hakiranja koje se temelji na obavještajnim podatcima o prijetnjama kako bi njihovi testovi bili priznati u Okviru TIBER-EU. Smjernice se mogu pronaći na mrežnim stranicama ESB-a.

Izvješće Eurosustava o procjeni jaza za sustave platnih kartica

Upravno vijeće odobrilo je 6. rujna 2018. objavu dopunskog izvješća Eurosustava o ocjeni sustava platnih kartica na temelju novih zahtjeva iz dokumenta Nadzorni okvir za sustave platnih kartica – standardi, koji je posuvremenjen u veljači 2015. i u kojem se uzimaju u obzir preporuke foruma SecuRe Pay koje se odnose na sigurnost plaćanja na internetu. Procjenom jaza obuhvaćeno je 13 nacionalnih sustava platnih kartica i tri međunarodna sustava platnih kartica koja djeluju u europodručju. Izvješće se može pronaći na mrežnim stranicama ESB-a.

Prihvatljivost novih veza između sustava namire vrijednosnih papira za upotrebu u kreditnim operacijama Eurosustava

Upravno vijeće odobrilo je 14. rujna 2018. jednu novu izravnu vezu (između sustava CBS-system i NBB-SSS) i šest novih neizravnih veza (između sustava LuxCSD i NBB-SSS, preko sustava Clearstream Banking AG (CBF)-system; između sustava LuxCSD i OeKB CSD, preko sustava CBF-system; između sustava Clearstream Banking S.A. (CBL) i NBB-SSS, preko sustava CBF-system; između sustava CBL i OeKB CSD, preko sustava CBF-system; između sustava CBF-CREATION i NBB-SSS, preko sustava CBL i CBF-system; između sustava CBF-CREATION i OeKB CSD, preko sustava CBL i CBF-system) kao prihvatljive za upotrebu u kreditnim operacijama Eurosustava. Popis prihvatljivih veza na mrežnim stranicama ESB-a posuvremenit će se kada nove veze počnu s radom.

Peto izvješće o kartičnim prijevarama

Upravno vijeće primilo je 20. rujna 2018. na znanje peto izvješće o kartičnim prijevarama, koje se odnosi na razdoblje od 2012. do 2016., i odobrilo je njegovu objavu. Izvješće se može pronaći na mrežnim stranicama ESB-a.

Savjetovanja o zakonodavstvu

Mišljenje ESB-a o uzajamnoj primjeni makrobonitetnih alata u Luksemburgu

Na zahtjev luksemburškog ministarstva financija Upravno vijeće donijelo je 27. srpnja 2018. Mišljenje CON/2018/34.

Mišljenje ESB-a o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi programa razmjene, pomoći i osposobljavanja za zaštitu eura od krivotvorenja (program „Periklo IV“)

Na zahtjev Vijeća Europske unije Upravno vijeće donijelo je 16. kolovoza 2018. Mišljenje CON/2018/35.

Mišljenje ESB-a o preispitivanju bonitetnog tretmana investicijskih društava

Na zahtjev Europskog parlamenta i Vijeća Europske unije Upravno vijeće donijelo je 22. kolovoza 2018. Mišljenje CON/2018/36.

Mišljenje ESB-a o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izdavanju pokrivenih obveznica i javnom nadzoru pokrivenih obveznica i izmjeni Direktive 2009/65/EZ i Direktive 2014/59/EU; i o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 575/2013 u pogledu izloženosti u obliku pokrivenih obveznica

Na zahtjev Europskog parlamenta i Vijeća Europske unije Upravno vijeće donijelo je 22. kolovoza 2018. Mišljenje CON/2018/37.

Mišljenje ESB-a o Prijedlogu uredbe u pogledu određenih naknada za prekogranična plaćanja u Uniji i naknada za konverziju valute

Na zahtjev Vijeća Europske unije Upravno vijeće donijelo je 31. kolovoza 2018. Mišljenje CON/2018/38.

Mišljenje ESB-a o ključnim infrastrukturama, kibersigurnosti i pokrivenim obveznicama u Slovačkoj

Na zahtjev slovačkog ministarstva financija Upravno vijeće donijelo je 31. kolovoza 2018. Mišljenje CON/2018/39.

Mišljenje ESB-a o prijenosu administrativnih podataka za statističke potrebe u Njemačkoj

Na zahtjev njemačkog saveznog ministarstva gospodarstva i energetike Upravno vijeće donijelo je 3. rujna 2018. Mišljenje CON/2018/40.

Mišljenje ESB-a o novim pravilima zaokruživanja za plaćanja nominirana u eurima u Belgiji

Na zahtjev belgijskog ministra zapošljavanja, gospodarstva i potrošača Upravno vijeće donijelo je 4. rujna 2018. Mišljenje CON/2018/41.

Mišljenje ESB-a o izmjenama reforme popolari banaka i zadružnih banaka u Italiji

Na zahtjev talijanskog ministarstva gospodarstva i financija Upravno vijeće donijelo je 11. rujna 2018. Mišljenje CON/2018/42.

Upravljanje

Preporuka ESB-a Vijeću Europske unije o vanjskim revizorima središnje banke Banco de España

Upravno vijeće donijelo je 6. rujna 2018. Preporuku ESB/2018/22 Vijeću Europske unije o vanjskim revizorima središnje banke Banco de España. Preporuka je objavljena u Službenom listu Europske unije i na mrežnim stranicama ESB-a.

Novi član Odbora za reviziju

Upravno vijeće imenovalo je 12. rujna 2018. Yannisa Stournarasa članom Odbora za reviziju. Na tom će mjestu zamijeniti Erkkija Liikanena s trenutačnim učinkom. Odbor za reviziju naknadno će izabrati predsjednika.

Financijska stabilnost

Prekid primjene Memoranduma o razumijevanju o razmjeni podataka između nacionalnih središnjih kreditnih registara u cilju njihova prosljeđivanja izvještajnim institucijama.

Dana 27. srpnja 2018. Upravno vijeće primilo je na znanje zajedničku odluku nacionalnih središnjih banaka potpisnica Memoranduma o razumijevanju iz travnja 2010. o bilateralnoj dobrovoljnoj razmjeni podataka između središnjih kreditnih registara u EU-u o prekidu primjene Memoranduma do kraja rujna 2018. s obzirom na to da će se uskoro uspostaviti skup podataka AnaCredit kojim će se omogućiti usklađeno pružanje informacija u svim državama članicama.

Statistika

Izvješće o povjerljivosti statističkih podataka u Europskom sustavu središnjih banaka

Upravno vijeće odobrilo je 27. srpnja 2018. godišnje izvješće o povjerljivosti u kojem se govori o mjerama donesenima radi zaštite povjerljivosti statističkih podataka u skladu s Uredbom Vijeća (EZ) br. 2533/98. Sažetak izvješća može se pronaći na mrežnim stranicama ESB-a.

Izmjena Smjernice ESB/2011/23 o statističkim izvještajnim zahtjevima Europske središnje banke u području vanjske statistike

Upravno vijeće donijelo je 2. kolovoza 2018. Smjernicu ESB/2018/19 o izmjeni Smjernice ESB/2011/23 o statističkim izvještajnim zahtjevima Europske središnje banke u području vanjske statistike. Izmjene su proizišle iz sve većih analitičkih potreba u području monetarne politike i financijske stabilnosti zbog, među ostalim, globalizacije i financijskih inovacija.

Javno savjetovanje o Nacrtu uredbe ESB-a o izmjeni Uredbe (EU) br. 1333/2014 o statistici tržišta novca (ESB/2014/48)

Upravno vijeće odlučilo je 2. kolovoza 2018. otvoriti javno savjetovanje o Nacrtu uredbe ESB-a o izmjeni Uredbe (EU) br. 1333/2014 o statistici tržišta novca (ESB/2014/48) i odredilo 10. rujna 2018. kao rok za dostavljanje povratnih informacija. Uredbom o izmjeni pojednostavljuje se izvještajna shema i poboljšava kvaliteta statističkih podataka o eurskom novčanom tržištu koji se dostavljaju Europskom sustavu središnjih banaka (ESSB).

Nadzor banaka

Ključna načela nadzornih očekivanja povezanih s modelima knjiženja

Upravno vijeće nije 20. kolovoza 2018. imalo prigovor na prijedlog Nadzornog odbora da se objavi prezentacija o ključnim načelima nadzornih očekivanja povezanih s modelima knjiženja. Prezentacija je objavljena na mrežnim stranicama nadzora banaka ESB-a 2. kolovoza 2018.

Vodič za nadzore na licu mjesta i provjere internih modela

Upravno vijeće 20. kolovoza 2018. nije imalo prigovor na prijedlog Nadzornog odbora da se, nakon javnog savjetovanja i izjave o povratnim informacijama, objavi Vodič za nadzore na licu mjesta i provjere internih modela. Vodič je 21. rujna 2018. objavljen na mrežnim stranicama nadzora banaka ESB-a.

Objava općeg pregleda tematske provjere profitabilnosti i poslovnih modela

Upravno vijeće 23. kolovoza 2018. nije imalo prigovor na prijedlog Nadzornog odbora da se objavi izvješće o ishodu tematske provjere profitabilnosti i poslovnih modela. Izvješće je 18. rujna 2018. objavljeno na mrežnim stranicama nadzora banaka ESB-a.

Javno savjetovanje o dijelovima Nacrta vodiča ESB-a o internim modelima koji se odnose na pojedinačne vrste rizika

Upravno vijeće 30. kolovoza 2018. nije imalo prigovor na prijedlog Nadzornog odbora da se pokrene javno savjetovanje o dijelovima Nacrta vodiča ESB-a o internim modelima koji se odnose na pojedinačne vrste rizika.

Javno savjetovanje o Nacrtu vodiča ESB-a za ocjene zahtjeva za izdavanje odobrenja za rad

Upravno vijeće 6. rujna 2018. nije imalo prigovor na prijedlog Nadzornog odbora da se pokrene javno savjetovanje o drugom dijelu vodiča za ocjene zahtjeva za izdavanje odobrenja za rad: Ocjena kapitala i program rada.

KONTAKT

Europska središnja banka

glavna uprava Odnosi s javnošću

Reprodukcija se dopušta uz navođenje izvora.

Kontaktni podatci za medije