Keresési lehetőségek
Kezdőlap Média Kisokos Kutatás és publikációk Statisztika Monetáris politika Az €uro Fizetésforgalom és piacok Karrier
Javaslatok
Rendezési szempont

Az EKB Kormányzótanácsának döntései (a kamatdöntés mellett)

2018. augusztus-szeptember

Piaci műveletek

Az EKB határozata a Görög Köztársaság által kibocsátott vagy teljes mértékben garantált piacképes adósságinstrumentumok elfogadhatóságáról és az (EU) 2016/1041 határozat hatályon kívül helyezéséről

A Kormányzótanács 2018. augusztus 10-én úgy határozott, hogy megszünteti a minimális hitelminőségi követelményekre vonatkozó felmentést, amelyből a Görög Köztársaság által kibocsátott vagy teljes mértékben garantált, hitelviszonyt megtestesítő forgalomképes instrumentumok profitáltak. A döntés összhangban van az eurorendszer vonatkozó szabályaival, tekintve, hogy az Európai Stabilitási Mechanizmus görögországi pénzügyi támogatási programjának 2018. augusztus 20-i lezárulásával a Görög Köztársaság már nem tekinthető az Unió vagy a Nemzetközi Valutaalap programja alatt álló euroövezeti országnak. A 2018. augusztus 10-én elfogadott kapcsolódó végrehajtó jogi aktus a Görög Köztársaság által kibocsátott vagy teljes mértékben garantált forgalomképes adósságinstrumentumok elfogadhatóságáról szóló (EU) 2018/1148 határozat (EKB/2018/21), amely hatályon kívül helyezi az (EU) 2016/1041 határozatot. A jogi aktus az EKB honlapján megtekinthető.

Fizetési rendszerek, piaci infrastruktúra

TARGET fizetési műveletek azonnali kiegyenlítése (TIPS) – jogi keret

A Kormányzótanács 2018. augusztus 3-án elfogadta az EKB/2018/20 iránymutatást a transzeurópai, automatizált, valós idejű, bruttó elszámolású rendszerről (TARGET2) szóló EKB/2012/27 iránymutatás módosításáról. Ezzel a TARGET fizetési műveletek azonnali kiegyenlítése (TIPS) szolgáltatás jogi szempontból vett helyességét és a meglevő TARGET2 jogi kerettel való összhangját kívánja biztosítani. A TIPS szolgáltatás várhatóan 2018. november 30-án lép üzembe. A módosító iránymutatás az EKB honlapján került közzétételre.

A fenyegetettségi információszerzésen alapuló etikus „red teaming” tesztelési (TIBER-EU) keretszolgáltatások beszerzésére vonatkozó iránymutatások

A Kormányzótanács 2018. augusztus 3-án elfogadta a TIBER-EU keretszolgáltatásokra vonatkozó közbeszerzési iránymutatásokat. Ezek a TIBER-EU keretrendszer szerves részei, és a fenyegetettségi információszolgáltatók és „red teaming” tesztelők számára fektetik le a követelményeket és standardokat. Az iránymutatások az EKB honlapján olvashatók.

Az eurorendszer jelentése a kártyaalapú fizetési rendszereknek (CPS) vizsgálatáról az újonnan bevezetett követelmények tekintetében

A Kormányzótanács 2018. szeptember 6-án jóváhagyta annak az eurorendszer-jelentésnek a közzétételét, amely a kártyaalapú fizetési rendszereknek (CPS) a 2015. februárban aktualizált felvigyázói keretrendszer standardjaihoz viszonyított új követelményekre irányuló vizsgálatáról szól. Ebben figyelembe vesszük a SecuRe Pay-nek az internetes fizetésbiztonsággal kapcsolatos ajánlásait is. A vizsgálat 13 országos CPS-sel és az euroövezetben működő három nemzetközi CPS-sel foglalkozik. A jelentés az EKB honlapján megtekinthető.

Az értékpapír-elszámolási rendszerek közötti új kapcsolatok elfogadhatósága az eurorendszer hitelműveleteiben való alkalmazásra

A Kormányzótanács 2018. szeptember 14-én az eurorendszer hitelműveleteiben való alkalmazásra elfogadott egy új közvetlen kapcsolatot (a CBF-rendszertől az NBB-SSS-hez), valamint hat új közvetett kapcsolatot (LuxCSD-tól a Clearstream Banking AG (CBF)-system közvetítésével az NBB-SSS-hez, a LuxCSD-től a CBF-rendszer közvetítésével az OeKB CSD-hez, a Clearstream Banking S.A.(CBL)-től a CBF-rendszeren keresztül az NBB-SSS-hez, a CBL-től a CBF-rendszeren át az OeKB CSD-hez, a CBF-CREATION-től a CBL-en és a CBF-rendszeren keresztül az NBB-SSS-hez, a CBF-CREATION-től a CBL-en és CBF-rendszeren át az OeKB CSD-hez). Az EKB honlapján feltüntetett elfogadható kapcsolatok jegyzéke frissítésre kerül, amint az új kapcsolatok működésbe lépnek.

Ötödik jelentés a kártyákkal való visszaélésekről

A Kormányzótanács 2018. szeptember 20-án foglalkozott a kártyákkal való visszaélésekről szóló, a 2012 és 2016 közötti időszakkal foglalkozó ötödik jelentésnek, és engedélyezte a közzétételét. A jelentés az EKB honlapján megtekinthető.

Jogalkotással kapcsolatos tanácsadás

EKB-vélemény a makroprudenciális eszközök kölcsönös végrehajtásáról Luxemburgban

2018. július 27-én a Kormányzótanács elfogadta a CON/2018/34 véleményt, amelyet a luxemburgi pénzügyminisztérium felkérésére bocsátott ki.

Az EKB véleménye az euro pénzhamisítás elleni védelmét szolgáló csere-, segítségnyújtási és képzési program (a „Periklész IV. program”) létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet iránti javaslatról

2018. augusztus 16-án a Kormányzótanács elfogadta a CON/2018/35 véleményt, amelyet az Európai Unió Tanácsának felkérésére bocsátott ki.

EKB-vélemény a befektetési vállalkozások prudenciális kezelésének felülvizsgálatáról

A Kormányzótanács 2018. augusztus 22-én elfogadta a CON/2018/36 véleményt, amelyet az Európai Parlament és az Európai Unió Tanácsának a felkérésére bocsátott ki.

EKB-vélemény a fedezett kötvények kibocsátásáról és a fedezett kötvények közfelügyeletéről, továbbá a 2009/65/EK irányelv és a 2014/59/EU irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelv iránti javaslatról; és az 575/2013/EU rendelet fedezett kötvények formájában fennálló kitettségek tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet iránti javaslatról

A Kormányzótanács 2018. augusztus 22-én elfogadta a CON/2018/37 véleményt, amelyet az Európai Parlament és az Európai Unió Tanácsának a felkérésére bocsátott ki.

EKB-vélemény az Unión belüli, határokon átnyúló fizetések egyes díjairól és a valutaátszámítási díjakról szóló rendelet iránti javaslatról

2018. augusztus 31-én a Kormányzótanács elfogadta a CON/2018/38 véleményt, amelyet az Európai Unió Tanácsának felkérésére bocsátott ki.

EKB-vélemény a kritikus infrastruktúrákról, a kiberbiztonságról és a fedezett kötvényekről Szlovákiában

A Kormányzótanács 2018. augusztus 31-én elfogadta a CON/2018/39 véleményt, amelyet a Szlovák Köztársaság pénzügyminisztériumának felkérésére adott ki.

EKB-vélemény a közigazgatási adatok statisztikai célú továbbításáról Németországban

2018. szeptember 3-án a Kormányzótanács elfogadta a CON/2018/40 véleményt, amelyet az német szövetségi gazdasági és energiaügyi minisztérium felkérésére bocsátott ki.

EKB-vélemény az euróban történő fizetésekre vonatkozó új kerekítési szabályokról Belgiumban

2018. szeptember 4-én a Kormányzótanács elfogadta a CON/2018/41 véleményt, amelyet a belga foglalkoztatási, gazdasági és fogyasztóvédelmi miniszter felkérésére bocsátott ki.

EKB-vélemény a szövetkezeti bankok (banche popolari és banche cooperative) reformjának módosításairól Olaszországban

2018. szeptember 11-én a Kormányzótanács elfogadta a CON/2018/42 véleményt, amelyet az olasz gazdasági és pénzügyminisztérium felkérésére bocsátott ki.

Szervezetirányítás

Az EKB ajánlása az Európai Unió Tanácsa számára a Banco de España külső könyvvizsgálóiról

A Kormányzótanács 2018. szeptember 6-án elfogadta az Európai Unió Tanácsának címzett EKB/2018/22 ajánlást a Banco de España külső könyvvizsgálóiról. Az ajánlás az Európai Unió Hivatalos Lapjában és az EKB honlapján jelent meg.

A Számvizsgáló Bizottság új tagja

A Kormányzótanács 2018. szeptember 12-én azonnali hatállyal kinevezte Yannis Stournarast a Számvizsgáló Bizottság tagjává Erkki Liikanen utódjaként. A bizottság a továbbiakban elnököt fog választani.

Pénzügyi stabilitás

Az országos központi hitelnyilvántartók közötti információcseréről szóló egyetértési megállapodás megszűntetése abból a célból, hogy átadják őket az adatszolgáltató intézményeknek

A Kormányzótanács 2018. július 27-én tudomásul vette az európai uniós központi hitelnyilvántartók közötti bilaterális, önkéntes adatcseréről szóló, 2010. áprilisi egyetértési megállapodásban részt vevő nemzeti központi bankok kölcsönös döntését, miszerint a megállapodást 2018. szeptemberre beszüntetik. A döntés az AnaCredit adattár küszöbön álló létrehozásával függ össze, amely az összes tagállam tekintetében összehangolt formában szolgáltatja majd az információkat.

Statisztika

A Központi Bankok Európai Rendszere bizalmas statisztikai adatkezeléséről szóló jelentés

A Kormányzótanács 2018. július 27-én jóváhagyta a statisztikai adatok bizalmasságának védelmére hozott intézkedésekről szóló éves jelentést, összhangban a 2533/98/EK tanácsi rendelettel. A riport összefoglalója az EKB honlapján olvasható.

Módosítások az Európai Központi Bank külső statisztikák területén érvényesülő statisztikai adatszolgáltatási követelményeiről szóló EKB/2011/23 iránymutatáshoz

Az EKB Kormányzótanácsa 2018. augusztus 2-án elfogadta az EKB külső statisztikák területén érvényesülő statisztikai adatszolgáltatási követelményeiről szóló EKB/2011/23 iránymutatást módosító EKB/2018/19 iránymutatást. A módosítások azokat a gyarapodó monetáris politikai és pénzügyi stabilitási elemzői igényeket tükrözik, amelyek többek között a globalizáció és a pénzügyi innováció következményeiből származnak.

Nyilvános konzultáció a pénzpiacokra vonatkozó statisztikákról szóló 1333/2014/EU rendeletet (EKB/2014/48) módosító EKB rendelettervezetről

A Kormányzótanács 2018. augusztus 2-án nyilvános konzultáció indításáról hozott határozatot, amelynek tárgya a pénzpiaci statisztikákról szóló 1333/2014/EU rendeletet (EKB/2014/48) módosító EKB rendelettervezet. Az észrevételek beadási határideje 2018. szeptember 10. A módosító rendelettel az adatszolgáltatási rendszert kívánjuk egyszerűsíteni, és a Központi Bankok Európai Rendszerének (KBER) nyújtott euro pénzpiaci statisztikák minőségét javítani.

Bankfelügyelet

A könyvelési modellekkel kapcsolatos felügyeleti elvárások alapelvei

A Kormányzótanács 2018. augusztus 20-án nem emelt kifogást a Felügyeleti Testület azon javaslata ellen, hogy nyilvánosságra hozza a könyvelési modellekkel kapcsolatos felügyeleti elvárások alapelveiről szóló prezentációt. A prezentáció 2018. augusztus 2-án megjelent az EKB bankfelügyeleti honlapján.

A helyszíni ellenőrzésekre és a belső modellekkel kapcsolatos vizsgálatokra vonatkozó útmutató

A Kormányzótanács 2018. augusztus 20-án nem emelt kifogást a Felügyeleti Testület azon javaslata ellen, hogy a nyilvános konzultáció és az észrevételeket tartalmazó összefoglaló után közzétegye a helyszíni ellenőrzésekre és a belső modellekkel kapcsolatos vizsgálatokra vonatkozó útmutatót. Az útmutató az EKB bankfelügyeleti honlapján jelent meg 2018. szeptember 21-én.

A jövedelmezőség és az üzleti modellek tematikus felülvizsgálatáról szóló magas szintű áttekintés közzététele

A Kormányzótanács 2018. augusztus 23-án nem emelt kifogást a Felügyeleti Testület azon javaslata ellen, hogy közzétegye a jövedelmezőség és az üzleti modellek tematikus felülvizsgálatának eredményeiről szóló jelentést. A jelentést az EKB bankfelügyeleti honlapján tettük közzé 2018. szeptember 18-án.

Az EKB belső modellekről szóló útmutató-tervezetének a konkrét kockázatfajtákról szóló fejezeteire vonatkozó nyilvános konzultáció

A Kormányzótanács 2018. augusztus 30-án nem emelt kifogást a Felügyeleti Testület nyilvános konzultáció indításáról szóló javaslata ellen, amelynek tárgya az EKB belső modellekről szóló útmutató-tervezetének a konkrét kockázatfajtákról szóló fejezetei.

A működési engedélykérelmek elbírálására vonatkozó útmutató-tervezetről szóló nyilvános konzultáció

A Kormányzótanács 2018. szeptember 6-án nem emelt kifogást a Felügyeleti Testület nyilvános konzultáció indításáról szóló javaslata ellen, amelynek tárgya a működési engedélykérelmek elbírálására vonatkozó útmutató – 2. rész: a tőke és a működési program értékelése.

KAPCSOLAT

Európai Központi Bank

Kommunikációs Főigazgatóság

A sokszorosítás a forrás megnevezésével engedélyezett.

Médiakapcsolatok